Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(1)

Andijk komt in 1250 al in de oude geschiedenis voor en tusschen 1450 en 1460 zijn er paal- en weerwerken aangelegd om het land te beschermen tegen het zeewater, het begin dus van den zeedijk.
Daar het land zeer laag gelegen was en bijna alles uit moeras en rietland bestond, woonde de inwoners op hooger gelegen gedeelten en stonden de huizen erg verspreid.
Munnikei, welke naam wel afkomt van het land of weiland der monnikken, is wel een der oudste buurten van Andijk.
Andijk behoorde van ouds tot de gemeenten Grootebroek en Bovenkarspel en is in 1812 een zelfstandige gemeente geworden met ongeveer 1000 inwoners en een oppervlakte van 1500 HA.
Van 1812-1817 stond er een Maire (Fr. Burgemeester) aan het hoofd der gemeente die tevens Secretaris en Ontvanger was.
Van 1817-1850 waren er twee Assesors (Fr. Wethouder) die net de Maire de gemeente bestuurden. De eerste Maire van 1812-1816 was C. Veer.

Van 1816-1817 was P. Kooijman Maire en P. Smit Secretaris en Ontvanger.
Van 1817-1845 was M. v.d. Meer Maire en Secretaris en van 1817-1823 was hij ook Ontv.
In 1823 werd R. Kooijman Pz. tot Ontvanger benoemd en in 1846 tevens tot Secretaris.
In 1859 werd deze tot Burgemeester benoemd en bedankte hij als Ontvanger.
Tot 1891 is hij Burgemeester en Secretaris geweest en had dus tezamen 68 dienstjaren!
In 1850 kwam er verandering in het gemeentebestuur, de Maire werd Burgemeester, de Assesors Wethouders, en er werd een gemeenteraad ingesteld van 7 personen waarvan de Burgemeester en de Wethouders lid waren. Vanaf de benoeming in 1919 van P. Groot Jz. als Burgemeester der gemeente is deze geen lid van de raad meer.
In 1923 is wegens verhooging van het aantal inwoners het aantal gemeenteraadsleden van 7 op 11 gebracht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk