Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(2)

Van ouds was het middel van bestaan meestal boerderij en verder landbouw, maar geregeld werd het meer op landbouw aangelegd. Vooral na 1900 werden de boerderijen die verkocht werden door kleine landbouwers aangekocht en gescheurd, met het gevolg dat er na 1930 weinig grasland meer aanwezig is.
Vroeger waren karwij, mosterd, graan, peulvruchten en aardappelen de voornaamste producten die gebouwd werden.
De aardappelteelt werd zachtjes aan grooter en de drie eerst genoemde producten werden door allerlei tuinzaden vervangen en worden thans weinig meer verbouwd.
Ongeveer 1900 begon men ook bloembollen te telen, wat al spoedig uitgebreid werd en omstreeks 1930 was dat het voornaamste product. de laatste jaren is door de tijdsomstandigheden dit minder goed geweest en aan banden gelegd en algemeen met 50% van de oppervlakte die verbouwd werd vermindert.
Als de bloembollenteelt niet zoo goed had geweest was de bouwerij te Andijk slecht geweest want de eetbare groente enz. was soms onverkoopbaar.

Daar de tuinzadenteelt uitgebreider werd waren er ook eenige personen die zich op de handel daarvan toelegden zooals de firma Sluis en Groot, de firma Rood, J. Kooiman Pz., enz. en later kwamen daar evenals voor de handel in bloembollen meerdere handekaren bij.
De firma Sluis en Groot is in 1872 van Andijk naar Enkhuizen en de firma Rood eenige jaren later naar Bovencarspel vertrokken maar de overige handelaren zetten hunne zaken nog te Andijk voort.
Voor 1900 bereiden de veehouders bijna allen zelf hun kaas en boter maar na 1900 is daar verandering in gekomen en werden er twee kaasfabrieken, een op het Buurtje en een aan het Kerkepad opgericht waar de veehouders hun melk lieten verwerken.
Omstreeks 1920 was er geen enkele veehouder meer die zelf zijn melk verwerkte. Het aantal veehouders werd steeds minder en dientengevolge zijn deze beide fabrieken later opgeheven, die op Buurtje is smederij en die aan het Kerkepad landbouwbedrijf geworden.
Na die tijd werd de melk die niet voor de comsumptie nodig is naar de kaasfabriek te Wervershoof gebracht.
Door de oorlogsomstandigheden 1940-1941 wordt de consumptiemelk gestandaardiseert. Dit geschiede eerst te Wervershoof maar in juni 1941 is door A. v. Zanten te Andijk O. een standaardisatiebedrijf geopend waar de melk op een gehalte van 2.40% a 2.60% wordt gebracht en daarna bij de melkslijters wordt bezorgd en uitgevent.
Bijna alle veehouders zijn bij dat bedrijf aangesloten maar van enkele gaat de melk nog naar de kaasfabriek te Wervershoof.
Einde 1942 is het bedrijf van A. v. Zanten stopgezet en gaat de melk van Andijk naar de kaasfabriek te Wervershoof.
Mei 1943 is het bedrijf van A. v. Zanten weer in werking gesteld.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk