Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(3)

Voorheen stonden de huizen bijna allen aan de dijk behalve de boerderijen die meestal in het land aan goed vaarwater waren gebouwd wat vooral voor het binnenhalen van het hooi van groot belang was.
Op enkel hooger gelegen terreinen waren er buurten gevormd zooals de Bangert, Krimpen, Buurtje, Munnikij enz.
Er was slechts een rijweg boven op de dijk met ruim 20 afpaden naar de openbare gebouwen zoals Gemeentehuis, Kerken, magazijnen, enz. en naar de in het veld gelegen boerderijen. Beneden aan de dijk was een looppad wat slechts op enkele plaatsen voor rijtuigen berijdbaar was. Dit looppad werd door de belanghebbende onderhouden en dat liet op sommige plaatsen wel eens te wenschen over.
Zachtjesaan werden die onderpaden wat verbeterd en waren toen voor kleine bakker- en kuidenierswagentjes berijdbaar.
Vanouds was er naar enkele in het veld gelegen boerderijen des winters wegverlichting met petroleumlampen wat door de belanghebbende tezamen werd betaald.
Zachtjesaan kwam er aan de dijk ook wegverlichting en later werd er door de gemeente per paal berekend 2,50 subsidie voor gegeven totdat het electrisch bedrijf zijn intrede deed en de gehele gemeente vanwege dat bedrijf electrisch is verlicht.
De storm van 1916 heeft te Andijk een groote verandering teweeg gebracht.
Door die storm was de dijk aan de binnenzijde op sommige gedeelten half weggeslagen en aan de steenglooing ernstige schade toegebracht en het gevaar van een doorbraak was zeer groot.
In die nacht is de dijk tusschen Durgerdam en Monnikendam en in de Anna Paulownapolder doorgebroken waardoor het water iets kwam te vallen en toen de storm iets bedaarde was het gevaar hier gelukkig voorbij.
Door het Bestuur van Drechterland werd besloten zoo spoedig mogelijk de dijk te herstellen en onder leiding van J. Prins, w.n. Dijkgraaf van Drechterland en P. Groot. Jz. toen nog landbouwer werd de volgende dagen daar al een begin mee gemaakt.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk