Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(7)

In -/-/- Andijk bij de telefoon aangesloten en al spoedig kwamen er eenige personen die zich daarbij aansloten. In 1950 waren er ongeveer 80 aansluitingen. In 1921-1922 is Andijk bij de P.E.N. aangesloten en is het G.E.B. opgericht, en in 1927 is de waterleiding in gebruik gekomen. De proefpolder, die is drooggemaakt om proeven te nemen in het belang van van het droogmaken van de verschillende polders in de Zuiderzee, en groot ongeveer 40 H.A. is 28 juli 1928 als grondgebied aan Andijk toegevoegd.

10 December 1920 is de boerderij van C. Groot Jz. Door een gebrek aan een kachelpijp geheel afgebrand, en is niet weer opgebouwd.

In de zomer (12 Aug) van 1926 is de grote boerderij van J. Groot Pz aan het Kerkepad door de bliksem getroffen en tot de grond toe afgebrand. Op datzelfde terrein is later een mooie landbouwerswoning opgebouwd.

Februari 1929 kwam er nog strenge vorst. Op 20 Februari reed men van Enkhuizen af per auto naar Urk, en op 1 Maart reden er 60 personen van Andijk op schaatsen naar Stavoren.

Op 6 Augustus van dat jaar heeft de Koningin en op 20 Augustus de Koningin-moeder een bezoek aan de Proefpolder gebracht.
Bij beide gelegenheden was er bij de trap naar de boerderij een groote belangstelling.

1 Oct. 1930 is de meestoof en het daarin gevestigde autobedrijf van L. Kors
door de W.A.C.O. te Hoorn overgenomen en worden de diensten op Hoorn en Enkhuizen vandaar af gereden.

22 Juni 1932 is de boerderij van Jb Jonker nabij het Buurtje door hooibroei afgebrand.Deze is daarna, met goedvinden van de Brand-assurantie waarbij hij verzekerd was, aan de Kleingouw weder opgebouwd.

In 1929 werd door het Gemeentebestuur besloten aan de noordzijde van de nieuwe weg aan Kleingouw ook bouwterrein in orde te maken en daarvoor werden de langs de weg gelegen percelen land aangekocht.
Een nieuwe gracht werd aan de noordzijde van deze aangekochte perceelen gegraven en de bestaande gracht werd met de grond uit de nieuwe gracht weer dichtgemaakt.

In juli 1930 werd door V. Veer als gemeenteontvanger aan de eigenaars van de aangekochte perceelen een bedrag van ƒ 109600. uitbetaald.

13 Febr. 1933 is de bakkerij van P. Visser nabij de Kathoek afgebrand.
Op hetzelfde terrein is deze bakkerij in grooter vorm en nieuwer ingericht.

-/-/1937 is de winkel van Wed. K. Knip aan de Molenweg afgebrand. Deze zaak is weer opgebouwd en toen overgedaan aan J. Ridder-de Vries.

Sept. 1938 is het 40-jarig Jubileum van Koningin Wilhelmina feestelijk herdacht en is er twee dagen feest geweest op het terrein aan de dijk nabij het cafe van Jb Dekker.

5 Aug. 1938 is de boerderij van K. Commandeur op de Driehuizen door de bliksem getroffen en afgebrand. Het daarvoor nieuwgebouwde woonhuis bleef behouden. De boerderij is op hetzelfde terrein weer opgebouwd.

10 Maart 1939 is de winkel van J. Reinsma door een kaarslichtje in de slaapkamer afgebrand. Deze zaak is iets achteruit weer opgebouwd, wat voor het verkeer is verbeterd, daar de oude zaak zeer kort aan de weg stond.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk