Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(12)

Deze school werd later te klein, en in 1914 is toen de nieuwe school met onderwijzerswoning aan de Dijk nabij de Middenweg gebouwd, welke na die tijd alweer vergroot is.
In 1916 werd besloten nog een school voor bijzonder onderwijs te bouwen, en in Oktober 1916 is toen de School met de Bijbel met onderwijzerswoning aan de Oosterdijk in gebruik genomen.
Tengevolge van de dijkverzwaring kwamen deze gebouwen wat laag te staan en toen is de school afgebroken en daar deze ook al te klein werd in grooter vorm weer opgebouwd. De woning is in zijn geheel wat omhoog gebracht.

De comb. Andijk-Oosterdijk met Wervershoof is 1 Juni 1942 ingegaan, en op 19 Juli 1942 is D.G.H.W. van Medevoort van Noordwijk, gem. Marum als eerste predikant der nieuwe comb. overgekomen en woont in de pastorie te Andijk W.
In Oct. 1943 is door de Kerkeraad van Oosterdijk besloten voor een jaar als proef samen te werken met de Evangelisatie te Andijk en vanaf die tijd wordt in de kerk aldaar, week om week, een godsdienstoefening gehouden door een vrijzinnige en een rechtzinnige Predikant.
15 Mei 1946 is door de Synode der N.H.K. en die van de G.K. onder H.V. besloten dat de Leden van de H.V.Kerk allen naar de N.H.K. zouden overgaan. Na eenige vergaderingen en bespreking zijn de Leden van H.V. bij de N.H.K. te Andijk en Oosterdijk ingeschreven. Naar aanleiding daarvan is toen bij alle Leden der Comb. Andijk O. en W. een lijst rondgegaan voor een vrijwillige bijdrage om daardoor naast de Predikant een Godsdienstleeraar aan te stellen.
Door de Leden is toen voor 3 jaar voor een bijdrage geteekend en is G. Boogaard met 1 Juli 1946 als 2e kracht aangesteld.

De R.K. inwoners van Andijk hadden eerst twee gebouwen, een in de Bakkershoek en een op de Bangert, waar de gewone kerkdiensten in werden gehouden, maar voor buitengewone diensten waren ze ook op de Streek aangewezen. In 1803 is er te Wervershoof een nieuwe R.K. kerk gebouwd en toen zijn de inwoners van Andijk daarbij aangesloten.
De gebouwen, waar tot die tijd de diensten on werden gehouden, zijn toen verkocht, dat in de Bakkershoek is later afgebroken, en dat op de Bangert is aangekocht door de fam. Swart en wordt thans nog door een fam. bewoond.
De laatste jaren zijn de R.K. inwoners van Andijk op verschillende manieren ijverig bezig geld te verzamelen voor een eigen kerk.
4 Juni 1948 is er een eigen parochie gesticht en is aan kapelaan A. Hooyschuur te Rotterdam de oprichting daarvan opgedragen.
23 Aug. 1948 is is de Krimper, die door R.K. is aangekocht, de laatste kolfwedstrijd, en 's avonds afscheidsbal gehouden en is deze in R.K. handen overgegaan.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk