Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(13)

Toen Andijk een zelfstandige gemeente is geworden was het postverkeer nog zeer gering. Als men een brief verwachtende was, dan kon men in Wervershoof gaan vragen, of er een brief voor u was en verder werd de post zoo nu en dan besteld.
Postzegels waren toen nog niet op de brieven geplakt en bij het afhalen of bezorgen van brieven, moest de port worden betaald.
In 1828 werd de eerste vaste postbode aangesteld, die de post een keer per dag moest bezorgen, tegen een belooning van ƒ 63,- per jaar.

Vanaf 1861 tot 1891 was H. Klinger Sr. postbode, wonende te Hoogcarspel.
Klinger nam 's morgens te Hoogcarspel de post in ontvangst, wandelde met de postzak op zijn rug naar Wervershoof, gaf daar de post voor Wervershoof af en ging met de rest naar het postkantoor te Andijk, ten huize van J. Dol op het Buurtje.
Hier werd de post uitgezocht en Klinger bestelde deze vanaf het postkantoor tot aan de Fluithoek, de grens der gemeente. De postkantoorhouder bestelde de post aan het westeinde tot de grens der gemeente. Klinger wandelde dan vanaf de Fluithoek weer terug naar het kantoor, nam daar de post in ontvangst, ging dan naar Wervershoof, nam ook daar de post mee en wandelde dan terug naar Hoogcarspel.
Daar het aantal inwoners van Andijk geregeld toenam en de post dito, en er na omstreeks 1880 ook postpakketten verzonden mochten worden, werd de dienst vanaf Hoogcarspel voor Klinger te zwaar.
In 1882 verhuisde Klinger naar Andijk en werd de post door hem van Wervershoof afgehaald en vanaf het postkantoor tot de Fluithoek besteld.
In 1891 heeft H. Klinger Sr de dienst met pensioen verlaten en is H. Klinger Jr als zoodanig aangesteld. Deze kwam op het Buurtje te wonen.
In 1910 heeft de postkantoorhouder J. Dol zijn ontslag aangevraagd en is Jb de Haas als zijn opvolger aangesteld. Het postkantoor is toen verplaatst naar de Bakkershoek, als zijnde meer in het midden der gemeente gelegen. H. Klinger heeft toen een nieuw huis nabij de Bakkershoek laten bouwen en is daar gaan wonen.
De post werd steeds zwaarder en er is toen een besteller bijgekomen, en de post werd tweemaal daags bezorgd. Later zijn er nog twee bestellers bijgekomen.
In 1919 is de postkantoorhouder Jb de Haas overleden en is W. de Haas als zoodanig aangesteld.
In 1921 is het postkantoor aan de Bakkershoek opgeheven en kwamen de twee thans bestaande kantoren aan de Molenweg en aan de Knokkel daarvoor in de plaats. W. de Haas werd aan de Molenweg en J. Timmerman aan de Knokkel kantoorhouder. De post wordt vanaf 1921 door vier bestellers tweemaal daags, behalve Zondag, rondgebracht.
W. de Haas is 20 Maart 1930 overleden en 1 Febr. 1931 is IJ. de Haas-Luijt aangesteld als kantoorhoudster.
Door de W.A.C.O.-diensten werd de post van en naar Andijk gebracht. Vanaf 1941 werd de post niet meer met de W.A.C.O. vervoerd, maar werd tweemaal daags deze door 2 personen van Andijk per fiets of bakfiets heen en terug gebracht en een keer per dag door de W.A.C.O. meegenomen.
In 1943 werd de post niet meer door de W.A.C.O. maar door de P.T.T. zelf gereden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk