Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(14)

Het verkeer is sinds 1812 ook veel veranderd. Behalve voor de boeren die zelf paard en rijtuig hadden was de schuit het eenigste middel van vervoer. Enkele boeren, wiens bedrijf wat verder van de dijk was gelegen, hadden wagenhuizen aan de dijk in gebruik. Als ze met kaas naar de markt moesten werden de kazen met de schuit naar de dijk gebracht en daar op de wagen geladen en naar de markt te Medemblik of Enkhuizen gebracht. Deze markten zijn zachtjes aan achteruit gegaan en afgeschaft en toen werd de kaas naar Hoorn ter markt gebracht.
Het vee dat de boeren te verkoopen of te koopen hadden werd op de markten, die in April en November in Medemblik, Enkhuizen en Hoorn, en in Juli in de Beemster werden gehouden, verhandeld. Het grootere vee werd steeds loopende naar en van de markt gebracht.
Na de opening van het spoor is daar verandering in gekomen en bestond er geregeld Dinsdag gelegenheid om het vee vanaf Hoogcarspel en Westwoud per spoor naar Purmerend te vervoeren. De veemarkten te Medemblik en Enkhuizen zijn evenals de kaasmarkten zachtjes aan verdwenen. De veemarkten in de Beemster zijn van weinig beteekenis meer en ook de grote markten in Hoorn zijn heel wat minder geworden.
In 1828 kocht Jb Groot te Andijk een boerderij in de Beemster van iemand te Amsterdam aan en deze moest in Amsterdam worden betaald. Er waren toen nog geen bankbiljetten, alleen hard geld om mee te betalen en geen ander middel van verkeer dan de rijtuigen. Groot besloot het geld in manden te doen en deze zelf met zijn zoon per wagen zonder veeren naar Amsterdam te brengen.
Als er onderweg werd opgestoken om het paard wat te laten rusten bleef Groot of zijn zoon een van beiden op de wagen zitten om op het geld te passen, terwijl de ander de herberg inging om zelf wat te gebruiken.
Diegene die geen paard en wagen hadden waren voor het vervoer op de schuit aangewezen of de beenen te gebruiken. Later kwamen er algemeen wagens met veeren en werden er dichte wagens en karren aangekocht. De boerenwagens werden afgeschaft en kwamen de bakwagens er voor in de plaats.
De landbouwers gingen vroeger als de oogst binnen was met monsters van hunne waren des Woensdags naar de Oranjezaal te Enkhuizen om hunne producten te verkoopen en deze werden dan enkele dagen later per schuit afgeleverd. Aan de losplaats te Enkhuizen stonden dan enkele dagen per week de sleepers met hun wagens klaar om de producten naar de verschillende pakhuizen te brengen waar de. levering moest gebeuren.
Later toen het verkeer wat verbeterde en de fiets een algemeen vervoermiddel werd is die handel zachtjes naar Hoorn overgegaan en is die in Enkhuizen van weinig betekenis meer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk