Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(15)

De zaadmarkt te Hoorn werd in het Zaadhuis of daarvoor op de straat op het Groote Noord gehouden, maar is voor enkele jaren terug verplaatst naar de Parkzaal waar het vooral in het najaar erg druk kan zijn en allerlei producten verhandeld worden. Enkele personen hebben vroeger jarenlang een geregelde vrachtdienst naar Enkhuizen gehouden en deze brachten vele vrachten heen en terug. Ook waren er enkele vrachtvaarders op Hoorn en deze namen vooral in het najaar vele aardappelen voor de inwoners van Hoorn mee. Deze vrachtvaarders gebruikten meestal een hond om de schuit, als er niet gezeild kon worden, te trekken. Zij vertrokken meestal 's avonds van Andijk en waren dan 's morgens vroeg te Hoorn en keerden 's middags weer terug. Zulk een reis duurde gemiddeld 6 à 7 uur.
In 1881 opende S. Knip de eerste vrachtdienst per as naar Hoorn en heeft die dienst 8 jaar gereden en heel wat zware vrachten vervoerd. Na S. Knip hebben verschillende andere personen vrachtdiensten per as onderhouden, maar toen de vrachtauto's in werking zijn gekomen zijn de vrachtdiensten per schuit of wagen naar Hoorn en Enkhuizen, zachtjesaan door de vrachtauto's vervangen.
Volgens een advertentie in de Enkh. Courant van Juni 1885 heeft bovengenoemde S. Knip een passagiersdienst geopend, en wel alleen des Maandags twee keer per dag van Andijk naar Hoogcarspel station, heen en terug. Dat was dus de eerste personendienst voor Andijk. In 1888 werd door Impeta te Medemblik een dagelijkse dienst geopend vanaf Medemblik naar het Buurtje te Andijk en vandaar over Wervershoof naar het station Hoogcarspel. Deze dienst heeft eenige jaren voor Andijk West van belang geweest en is toen weer opgeheven.
Later is de N.V. Autodienst "West Friesland" opgericht en in de Bakkershoek werd een terrein aangekocht waarop een garage werd gebouwd. Door deze autodienst werden geregelde diensten naar station Hoogcarspel en Enkhuizen gereden en dat was voor Andijk een groote verbetering.
Tengevolge van de storm van 1916 was het onmogelijk deze diensten te rijden en nadat de autobussen waren verkocht en de garage voor de dijkverzwaring was onteigend is de N.V. autodienst West-Friesland in 1920 gelikwideerd. Inmiddels was er een motorbootje in de vaart gebracht om de passagiers te vervoeren toen dat langs de dijk per wagen niet mogelijk was, en hiermee zijn heel wat personen vervoerd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk