Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(20)

Op veeteelt- en zuivelbereidinggebied zijn de van ouds bestaande Stieren-Vereeniging en het Veefonds, evenals de later opgerichte "Fokvereenigingen" door het verminderen van de boerderijen zachtjes aan verdwenen.
Thans is op het veeteeltgebied alleen nog de "Geitenfokvereeniging" werkzaam en door de oorlogsomstandigheden en gebrek aan melk wordt daar nogal goed mee gewerkt, en vele kleine landbouwers en arbeiders zijn thans in het bezit van een of meer melkgevende geiten.
Niet enkel op het land- en tuinbouwgebied maar ook in het belang van de "Gezondheid" zijn naast het reeds genoemde "Witte Kruis" nog verschillende andere vereenigingen, zooals "Gezinsverpleging", "Huisverzorging", "Uitzending naar vacantiekolonies" enz. opgericht, die allen in 't belang van de gezondheid werkzaam zijn.
Behalve al de reeds genoemde vereenigingen zijn er verschillende "Zang, Muziek, Tooneel en Sportvereenigingen" opgericht, waarvan enkele door verschillende omstandigheden weer zijn opgeheven, maar de meeste daarvan zijn nog werkzaam en hebben al jaren bestaan.
Zij ondervinden bij hare uitvoeringen een goede belangstelling en verschillende vereenigingen hebben bij wedstrijden en concours, die in de omtrek worden gehouden al vele goede successen en prijzen behaald.
Uit hetgeen hier over het vereenigingsleven is vermeld, blijkt dus dat Andijk op dat gebied geheel niet achterna komt bij andere gemeentes in de omtrek, wat voorheen vaak van Andijk werd gezegd.

In het oude huis van P. Vriend Pz op Munnikij heeft I. v.d. Velde, slager te Medemblik, met zijn vrouw en twee kinderen bijna drie jaar onderdak gehad nadat zij wegens de Jodenvervolging waren weggevoerd, maar wisten te ontvluchten.
Zij woonden in een kamer met kratten voor de ramen en werden door P. en Pop Vriend en slager Roos onderhouden. Er waren ruim 30 Joden op Andijk ondergedoken en ruim 300 jonge knapen uit andere plaatsen.
Op 7 Mei 1945 kreeg Burg. Groot ongevraagd ontslag en werd Burg. Haspels van Enkhuizen w.n. Burgemeester.
8 Mei worden C Tuijtel, W. Spaander, J. v.d Broek, R. Vink, B. Boeve en B. Kok met vrouw en dochter gevangen genomen.
C. Tuytel, J. v.d. Broek en R. Vink werden enkele maanden later vrijgelaten.

12 Mei. Optocht te Andijk vanaf F. Lieuwen door Excelsior en Sursum Corda, waarbij de boeken, die van het Secretarie waren weggehaald, op het Secretarie werden teruggebracht. Nadat deze boeken waren afgegeven werd door Excelsior bij de woning van Burg. Groot een paar nummers geblazen, wat door vele der aanwezige werd toegejuicht, maar Sursum Corda ging dientengevolge bij de Hoekweg de optocht verlaten.
's Avond werden op het Buurtje met medewerking van Excelsior en bij de Ger. school met medewerking van Sursum Corda vreugdevuren afgestoken, waarvoor groote belangstelling was.

Begin Sept. Werden te Andijk bevrijdingsfeesten gehouden op het terrein nabij de "Meiboom". Het geheele dorp was versierd en er waren totaal 40 eerepoorten opgericht. Er werd een groote optocht gehouden met niet minder dan 94 Nummers. De laatste dag werd er 's avonds vuurwerk afgestoken, waarbij ruim 5000 personen aanwezig waren. Er werden vele buurtcommissies opgericht, waarvan enkele na de feesten weer zijn ontbonden maar de meeste zijn blijven bestaan. Deze laaste hebben later allen buurtfeesten gehouden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk