Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(22)

Bij het vijftigjarig Jubileum van Koningin Wilhelmina is door de Oranjevereniging feest gevierd, waaraan door Andijk W. niet werd deelgenomen. Bij de Kroningsdag van Koningin Juliana is op Andijk W. feest gevierd. Op de Bangert werden beide dagen kinder- en volksfeesten gehouden.

3 Mei 1949 werd het nieuwe kantoor van de Boerenleenbank feestelijk geopend. Bij de opening waren ruim veertig personen aanwezig. Het oude kantoor werd aan de Coop. Ver. Akkerbouw verkocht en als kantoor en woonhuis door de Secr. V. Egdom in gebruik genomen.

26 Nov. 1949. Het monument van de onderduikers , die tijdens de oorlog op Andijk een schuilplaats hadden, staande aan de Middenweg, de gemeente aangeboden.

Zaterdag 17 Juni 1950 is de nieuwe weg van Andijk naar Grootebroek door de Commissaris der Koningin in N.H. onder grote belangstelling officieel geopend, wat een grote verbetering is voor de verbinding van Andijk naar de Streek. Deze weg heeft de naam gekregen van P. Grootweg, die daarvoor heel wat moeite heeft gedaan. Wegens de oorlogsomstandigheden is er tien jaar aan gewerkt voor de weg klaar was.
Het gedeelte weg dat onder Grootebroek behoort heeft de naam Esdoornlaan gekregen.

3 Jul 1950 is tijdens een zwaar onweder de bliksem ingeslagen in de kapberg van P. Dekker Jz. Door het snel optreden van de brandweer is enkel het gedeelte boven het vierkant afgebrand. Dit perceel is niet meer un zijn oude vorm opgebouwd, maar het vierkant met een plat dak afgewerkt.

5 Aug 1950 Zuster Schuitemaker, heeft omringd door haar familie, na 25 dienstjaren als Wijkverpleegster in de Kring Andijk ontslag aangevraagd en in de Middelschool van 3-5 uur een officiele en van 4-7 uur receptie gehouden, waarvan beide keren een druk gebruik is gemaakt. Vele hartelijke woorden van dank werden haar gebracht en talrijke geschenken aangeboden. Het Kerkkoor zong haar een toepasselijk lied toe. Daar het haar zelf niet mogelijk was te spreken heeft een broer allen hartelijk bedankt voor de vele bewijzen van waardering, die zijn zuster waren toegesproken.

21 Aug 1950 werd door de Heer D. Molen, Eerevoorz. van Akkerbouw de eerste steen gelegd voor het nieuwe koelhuis.

27 Aug 1950 werd onder leiding van de Heer D. v.d. Oord als Voorz. Van de Stichting "Sport en Cultuur" door de Heren C. Minnes en D.G. van Beek de eerste steen gelegd voor het nieuwe gebouw van de Stichting. Burgemeester Douma was, evenals vele andere personen daarbij aanwezig.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk