Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 13

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (13)

Gezamenlijke aankoop

Individuele aankoop van allerlei benodigdheden was ook een zaak om eens nader te bezien. Immers de behoefte kwam op om gezamenlijk grondstoffen aan te kopen, waartoe Akkerbouw als centrum uitstekend zou kunnen functioneren. Tot zulke grondstoffen behoorde, behalve de genoemde mest, ook hout in de vorm van hektakken, stullestokken, aanbinders en slabonenstokken.
Het eerste schip met hout kwam aan op 18 april 1884. De hekstokken kostten toen ƒ 11,00 per 100 stuks, de stullestokken ƒ 3,50 evenals de slabonenstokken.
Zware essen stokken van 12 voet lengte kosten ƒ 9,00 iets mindere kwaliteit of lengte ƒ 7,50 en de lichte ƒ 5,00 per 100 stuks.

"Bonenschans".
De teelt van zaaizaden is in Andijk van heel grote betekenis geweest. Een van de oorzaken daarvoor was de goede kwaliteit van de grond. Akkerbouw heeft duizenden kubieke meters hout geleverd in de vorm van hektakken, stullestokken, aanbinders, latten, enz.

Daarin is niet zoveel veranderd, wel wijzigde zich de behoefte van de leden. Toen de zaadteelt in dit gebied begon toe te nemen werden door de zaadtelers meer en meer andere soorten stokken gevraagd.

De vraag naar schoeiingshout begon ook een rol te spelen, waarbij palen in allerlei maten nodig waren. Daarna werden er ook oude spoorbielzen aangekocht. Riet was evenzo een belangrijk artikel, in hoofdzaak om rietmatten te vervaardigen. Zo werd er in 1903 93 voer riet besteld. Een voer was 12 meter bos, dat waren bossen van één meter in omtrek. Het woord "vim" was ook bekend in de riethandel als een eenheid voor acht bossen riet.
Rietmatten waren bij toenemende tuinbouw belangrijk beschermingsmateriaal voor de gewassen. Er waren tuinders, die 's winters zelf zulke matten maakten. Er waren ook rietmattenmakers als de gebroeders Gorter, die gedurende enkele jaren voor Akkerbouw werkten aan het samenstellen van rietmatten, die dienden als windschermen om de akkers en tuinen. Later werd het vervaardigen van rietmatten fabriekswerk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk