Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 37-38

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (37-38)

Tuinbouwwintercursussen

Voor de benoeming van een nieuw hoofd van de Middenschool in Andijk is Akkerbouw bereid aan salaris ƒ 150,00 bij te dragen als het te benoemen hoofd ook een akte-tuinbouw zou bezitten opdat er tuinbouwwintercursussen zouden kunnen plaats vinden. De algemene vergadering keurt het goed.

Door het uitvoerverbod – in verband met de Nederlandse neutraliteit in deze wereldoorlog – van peulvruchten zijn de zaaizaadprijzen uiterst laag. Een met redenen omkleed verzoek aan de Minister van landbouw tot heropening van de export van zaaizaden leverde weinig soelaas. In Andijk was er een voorraad van 500.000 kg zaaizaad.

Bij de storm van 1916 was de dijk ernstig beschadigd door het overslaande water. De binnenkant van de dijk was weggespoeld.
Het huis op de voorgrond was beschadigd door de grondverzakking. Inderhaast geslagen kistdammen werden opgeworpen tegen een volgende storm.

Rampjaar 1916

In januari 1916 is er de watersnoodramp, die nog te elfder ure voor Andijk wordt gekeerd, maar elders in Noord-Holland catastrofaal is geweest doordat grote gebieden zijn overstroomd.
Maar de dijk tussen Enkhuizen en Medemblik en daarbij vooral langs Andijk komt er niet zonder kleerscheuren af. Er is veel gebeurd.
Andijk geeft ƒ 4.300,00 voor het landelijk Comité en er wordt voor de nood in eigen plaats nog afzonderlijk gecollecteerd.

In juni van dit jaar wordt kunstmest opgeslagen in het Peperhuis van Sluis en Groot te Enkhuizen (nu is daarin het Zuiderzeemuseum gevestigd).
Er wordt 180 ha vroege aardappelen geteeld. In augustus wordt vanwege het Ministerie van Landbouw een Centraal Tuinbouwzaden Uitvoerbureau gesticht met een regelingscommissie voor export (Sluis en Groot) en een voor het binnenland: (P. Rood en Zn.) Het gaat dan om regelingen voor het telen van zaden. Akkerbouw vaardigt de bestuursleden D. Molen en C. Brander af.
En Akkerbouw gaat deelnemen in de eventuele bouw van een superfosfaatfabriek ENCK met 200 aandelen, waarvan 131 voor de leden en 69 voor Akkerbouw.

Er komt een tewerkstelling op gang voor de geïnterneerde Belgen met een loon van 25 cent per uur en ƒ 3,00 tot ƒ 4,00 zakgeld per week. Zij  worden in een lokaal ondergebracht bij de Weduwe van Jb. Ellerbroek. Het gaat om ongeveer 20 mensen. Akkerbouw betaalde de onkosten voor het bruikbaar maken van het gebouw voor een bedrag van ƒ 500,00 à ƒ 600,00.

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983, pagina 8.
In dit gebouw aan de Kathoek woonden de geïnterneerde Belgische soldaten, die bij diverse tuinders werkten tot wederzijds genoegen. Akkerbouw betaalde de inrichting voor dit gebouw voor ongeveer ƒ 600,00.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk