Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 38-39

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (38-39)

Dijkherstel

In juni is er nog volop werk aan, de gang voor dijkherstel na de catastrofale storm van januari. Omdat daarbij ook landarbeiders betrokken werden, verzochten de tuinders aan de dijkgraaf hen niet op dit werk toe te laten in verband met schaarste aan vakmensen voor de werkzaamheden in de tuinbouw.

In die dagen werd veel voor aanleg van moerasgasbronnen geboord in verband met gaswinning voor licht en warmtevoorziening.
Het polderpeil werd daardoor in de zomer verhoogd zodat minder zeewater behoefde te worden ingelaten.
De Minister wordt weer betrokken bij de prijsvorming: voor grauwe erwten is de prijs te laag (men beschouwde die als luxe), maar de prijs van groene erwten was beter.

Twee stikkentrommels, een houten theestoof, een test met treef, waar een briket in ging en een bruine theepot. Met die voorwerpen gewapend ging de tuinder de hele dag naar de bouw.
De witte kommen stonden wel op de plank in de boet.

Graanteelt

In september 1917 riep de gemeente de tuinders op tot graanteelt over te gaan. Maar die tuinders voelden daar niet veel voor. Toen Akkerbouw aanbood de organisatie hiervoor over te nemen gelukte het wel zodat 90 tuinders samen 25 ha tarwe wilden bebouwen, 17 ha gerst, 5 ha haver en 2½ ha rogge.
Akkerbouw subsidieert dan de Rijkslandbouwwinterschool te Hoorn als tegemoetkoming voor minvermogende leerlingen uit Andijk.

Er wordt aan de Minister gevraagd de prijs van reuzenbonen te verhogen van ƒ 50,00 naar ƒ 90,00 per honderd kilo in 1918.
Dan gaan in dit laatste oorlogsjaar de geinterneerden weer naar huis op een enkele na, zoals de Baerdemaker. De meesten willen graag een getuigschrift mee naar huis nemen.

In januari 1919 wordt Akkerbouw lid van de Tuinbouw Aankoop Centrale te Rotterdam, later te Aalsmeer. Maar deze TAC wordt geen succes en na enige tijd wordt deze organisatie weer geliquideerd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk