Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 49-51

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (49-51)

Zuiderzeewerken

1931 Wordt er regionaal actie gevoerd om de Zuiderzeewerken alsnog stil te leggen, maar het bestuur voelt niets voor medewerking daaraan.
Nu begon de teruggang in het bedrijfsleven opnieuw ernstige vormen aan te nemen. Daarom wordt weer de mogelijkheid open gesteld om regeringskredieten te verkrijgen en de voorzitter van Akkerbouw wordt benaderd in een ad hoc commissie daartoe.
De aardappelziekte bracht in dat jaar veel schade toe en de burgemeesters in de regio voerden actie om de getroffen tuinders te gaan ondersteunen.
De notulen gewagen ook van de juni-excursie met cursisten van de tuinbouwcursus naar het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse om er moderne bioembollenschuren te gaan bekijken tegelijk met allerlei over hyacinthencultuur.

Kunstmestprijzen

Met de kunstmestprijzen kan het vreemd gaan in die tijd: Op 1 juli kocht Akkerbouw 100 ton zwavelzure-ammoniak tegen ƒ 6,70 per honderd kilo omdat het erg voordelig leek, maar in augustus was de prijs gezakt tot ƒ 5,00 en in september tot ƒ 4,40 per 100 kg. In plaats van Guano werd van het Centraal Bureau gemengde mest ("crisismengsel") aangekocht van samenstelling 10-12-16.
In 1932 bestond Akkerbouw 50 jaar en de voorzitter opende de januari-vergadering met licht optimistische woorden. Het crisiscomité bood zwavelzure-ammoniak aan voor ƒ 2,00 per baal, waarvan voor Andijk 45 baal beschikbaar was.
Er zijn klachten over ongelijke schattingen van de landerijen voor de verrnogensbelasting. Dat vroeg om besprekingen en daarna werden de prijzen aan de hand van bepaalde kwalificaties vastgesteld, waarmee de inspecteur der belastingen accoord kan gaan.
Er waren vier prijsklassen tussen ƒ 1.600,00 en ƒ 4.000,00 per ha.
En nu kwam het definitieve einde aan de paardemestaankopen in Amsterdam mede door het vermeerderde kunstmestgebruik.

In september 1932 gingen er 22 bussen met totaal 532 deelnemers, waaronder 200 dames, naar de Zuiderzeewerken kijken. Dan is de Afsluitdijk sedert 28 mei gesloten (om 13.02 uur).
De coöperatieve verzekeringsmaatschappij wordt opgericht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk