Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 55-57

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (55-57)

Nog steeds oorlog

1944 Nog steeds oorlog. Er is gezocht naar vervanging van kunstmest en daartoe werd reclame gemaakt voor het mestsurrogaat "Bacteria", zoals dat dan heet met als hoofdbestanddeel "nep".
In september van dat jaar komen de luchtlandingstroepen in ons land. In de bestuurvergadering wordt na "de nieuwsberichten uit de brandkast" de fietsenvordering besproken en het advies gegeven de fietsen voorlopig maar op te bergen.
En in 1945 wordt vermeld dat leveranciers brieven schrijven om etenswaren, maar zelf niets te leveren hebben. Daarom wordt er een oproep gedaan aan de leden om te helpen de nood te lenigen.
1946/1947 Was een barre winter met veel sneeuw en daarop werd een oproep gedaan aan de leden om met z'n allen de weg naar Enkhuizen begaanbaar te houden.
Er was ook een buitengewone vergadering, waar burgemeester Elders van Bovenkarspel over de coöperatieve afzet van land- en tuinbouwprodukten sprak en doel en werkwijze van de VTN besprak. Er was een kopers-staking op de veilingen geweest zodat het onderwerp erg actueel was. Bij de handel is de tuinbouw altijd de sluitpost geweest en het werd daarom tijd de afzet zelf ter hand te nemen, is het oordeel. Er moet ook een coöperatieve bewaarplaats komen voor plant- en pootgoed, waarvoor een gebouw wordt getekend door de leraar van de Rijkstuinbouwschool in Hoorn, de heer Van Geel.
De behoefte aan tuinbouwwintercursussen is verdwenen door het oprichten van een plaatselijke tuinbouwschool.

Akkerbouw 65 jaar

Het 65-jarig bestaan van Akkerbouw wordt in 1948 als een groots feest gevierd met een jubileumrevue voor totale kosten van ƒ 2.200,00.
Het is een revue waaraan vele Andijker verenigingen medewerking hebben verleend. Daarbij speelde het Andijker Toneel een rol, want dat telde onder haar leden goede krachten.
Op die bijeenkomst was ook het Centraal Bureau uit Rotterdam, een landelijke, overkoepelende organisatie van de coöperatieve aan- en verkoopverenigingen vertegenwoordigd.
Toen het Centraal Bureau in september 1949 haar 50-jarig bestaan herdacht is voor die gelegenheid in Scheveningen in het Circus Theater een spel opgevoerd. Dat spel heette "De Gouden Ploeg" en het werd gespeeld door amateurs – uitsluitend – uit geheel Nederland. Regisseur voor dit spel was Kees van Iersel. Voor de hoofdrollen ontbrak het deze regisseur aan goede figuren, maar de vertegenwoordiger van het Centraal Bureau, die de Akkerbouwrevue had gezien, wees de heer van Iersel op het feit dat er in Andijk goede krachten waren te vinden. Dus kwam de regisseur naar Andijk en vroeg de Andijker leden van de toneelclub iets voor hem te spelen.
Toen dat gebeurde was hij zeer enthousiast daarover. Met als gevolg dat van de 14 spreekrollen in het spel er 9 door Andijkers werden bezet.
En er werkten daarnaast nog meer Andijkers mee. Dat succes was indirect aan Akkerbouw te danken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk