Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 59-60

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (59-60)

Bloembollen bewaren

In 1963 nam de animo voor het bewaren van bloembollen bij de leden af ook al omdat de grotere kwekers het zelf gingen doen en de kleinere telers aan het verdwijnen waren. In 1964 was het lenen van bedrijfsgelden door Akkerbouw bij de leden een succes.
In 1967 stelde Akkerbouw een vertegenwoordiger aan voor de verkoop en voorlichting aan de leden.
Maar een gesprek daarover met Opperdoes kwam niet van de grond. In 1968 werd het 85-jarig bestaan gevierd en het zou wel 100 worden eer er weer wat te vieren zou zijn. In datzelfde jaar vond de fusie plaats met de aankoopvereniging "De Streek" met 58 stemmen voor en 1 tegen, waarna 2 leden uit Enkhuizen en 1 lid uit de Streek aan de Raad van Toezicht konden worden toegevoegd.
Na de fusie is de naam Akkerbouw gebleven. Akkerbouw kocht toen de poterhutten van "De Tuinbouw" op en nam in 1971 de houthandel van "De Toekomst" over. Het koelhuis werd toen meer en meer gebruikt in herfst, winter en voorjaar voor het bewaren van lelies.

Lelieteelt

De lelieteelt begon toe te nemen en de tulpenteelt verplaatste zich naar grotere bedrijven, die de bollen zelf goede behandeling konden geven. Mede door de nu op gang gekomen ruilverkaveling verdwijnen dan meer en meer klein bedrijfjes. Akkerbouw gaat zich nu met de winkelverkoop op de gehele Andijker bevolking richten.
Het aantal tuinders nam af, de gebouwen voldeden niet meer aan de eisen van de leden en dat gold ook voor de aangekochte poterhutten van de veiling "De Tuinbouw".
In 1976 is er een aanvraag voor bewaring van 40.000 kisten lelies, waarvan er maar 22.000 konden worden geplaatst, zodat er nog verder ruimte moest worden bijgehuurd. De grotere kwekers gingen zelf bewaarruimten bouwen. En er is dan geen bewaring meer voor plantgoed aan irissen en tulpen.
Er wordt overlegd met de coöperatieve vereniging "Het Grootslag" uit de Streek over samenwerking, onder meer over gezamenlijke opzet van een bedrijf in de polder, waarin verkoop van land- en tuinbouwbenodigdheden in de ruimste zin en reparatie van landbouwmachiries zou kunnen plaats vinden.
Maar men kreeg geen bouwvergunning in de polder, daarom moest er keuze worden gemaakt tussen verbouwing van de bestaande gebouwen danwel het afstoten van de bewaarplaatsen. Dat werd verkoop en nieuwbouw op het industrieterrein.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk