Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 66-67

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (66-67)

Copie uit Notulenboek van "Akkerbouw"

Notule Boek van de vereeniging tot Bevordering van de Landbouw en de verzending te Andijk.

Vergadering Gehouden te huisze van willem de haas op vrijdag Den 27 Jannewarij 1882.

Ar 1

het Doel der vergadering was om een verdere uit Brijding aan onze Aardappele verzending te Geven.

Ar 2

Daar het de eerste vergaderin was is algemeen Besloten om voor deze vergadering een President en een Secretaris te Benoemen.
Alzoo is tot President P. Sluis Pz. met 60 stemmen en tot Secretaris Jakob Tensen Wz. met 59 stemmen gekozen.

Ar 3

om meer vastigheid voor ons doel te krijgen is in omvraag gebragt wie als lid der vereeniging wilde op Genoemen worden en toen is Gebleken dat 45 zijn toe Getreden.

Ar 4

Daar Na is in omvraag ge Bragt of het niet Goed was om een wet of regelement te Maken daar de vereeniging zig Na konde gedragen en is Met algemeene stemme Goed Gekeurt en is Besloeten om 4 Perzoone te BeNoemen om een reglement op te stellen en daar voor zijn Gekoszen J. Tensen Wz. Met 37 en P. Sluis Tz Met 36, P. Haszelman Met 15 en J. Prins Met 19 Stemmen.

Ar 5

daar het Algemeene oordeel van de vergadering was dat op deze vergadering niet meer konde Behandeld worden – is algemeen Besloten om op Maandag 6 february weer te vergaderen.

Ar 6

Nies meer aan de orde zijnde is de vergadering door de President Gesloten

P. Sluis Pz. Preci
J. Tensen Wz. Schriba 

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk