Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Hoofdstuk 1 » Pagina 10

De wortels van een grote organisatie

Naar het einde van een werkzaam leven

Na het overlijden van zijn vrouw Emilie in 1863, wordt hij bijgestaan door zijn dochter Amalia. Een steun die hij hard nodig heeft omdat zijn gezichtsvermogen sterk afneemt. in 1865 is hij volledig blind en moet hij, 47 jaar jong, zijn ontslag als burgemeester aanvaarden.
Om toch in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien gaat hij met hulp van zijn dochter in de handel, eerst een slecht renderende sigarenfabriek, later in de wijnhandel. Ook in die wijnhandel ziet hij weer kans de macht van de tussenhandel te beperken.

Deel gedenkteken in Weyerbusch. Deel gedenkteken in Weyerbusch.

Intussen is hij overal in Europa bekend geworden en denkt men over zijn principes na. De verzoeken om steun en advies komen dagelijks binnen en worden met hulp van zijn dochter beantwoord. Als onderwijzer Lauff uit Heddesdorf hem voorstelt te helpen bij het schrijven van een boek, grijpt hij die kans met beide handen aan. Slechts één jaar werken zij eraan en gepubliceerd wordt: “De Leenbankvereniging, het middel tot Hulp in de Nood van de Landelijke bevolking en de ambachtslieden en arbeiders in de stad.” Het zou het standaard werk blijken te zijn voor alle initiatieven in Europa. Op zijn 50e hertrouwt hij met een “bescheiden” weduwe, Maria Panserat. Zij zal hem nog vele jaren terzijde staan. Nog één keer laat hij van zich spreken. Tijdens de groei van de vele kleine (boeren) leenbanken en voorschotbanken, bleken zich moeilijkheden te kunnen voordoen. Bijvoorbeeld tijdelijke liquiditeitstekorten of, juist omgekeerd, het vinden van de juiste beleggingen. Raiffeisen vindt de oplossing in de stichting van een gezamenlijke centrale bank. In 1869 wordt de eerste centrale bank opgericht: “De Rheinische Genossenschaftsbank”. Ook weer op een coöperatieve basis: de oprichting geschiedt door de deelnemende banken gézamenlijk. Op 11 maart 1888 overlijdt Wilhelm Friedrich Raiffeisen op 70-jarige leeftijd en komt er een eind aan een leven dat geheel was gewijd aan de zorg voor degenen die steun en aandacht nodig hebben.


© 2001-2020 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap