Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Hoofdstuk 3 » Pagina 17-18

3. Het begin van de Rabobank Westfriesland-Oost

Een goed overwogen initiatief vindt instemming. Leonardus van der Geest eerste Kassier.

Op 12 februari 1898 passeerde er bij notaris P. Bos in Hoorn, een akte ter oprichting van een “Coöperatieve Boerenleenbank te Wervershoof”. Aan het tekenen van de akte ging vanzelfsprekend een oprichtingsvergadering vooraf. Omdat deze vergadering de eerste is geweest, waarbij een coöperatieve leenbank werd opgericht in het gebied dat wij nu Westfriesland-Oost noemen, beschouwen we deze datum als de echte oprichtingsdatum van de huidige Rabobank Westfriesland-Oost, namelijk: 26 Januari 1898.
Was en is Wervershoof dan zo'n bijzondere plaats, een plaats bevolkt door zulke vooruitstrevende inwoners, dat die burgers voorop liepen bij de moderne ontwikkelingen en tot de eersten in Nederland behoorden die een coöperatieve bank oprichtten?
Bij het lezen van de geschiedenis van Wervershoof komt inderdaad een beeld naar voren van een gemeenschap die al lang bestaat, een hechte samenleving vormt en dynamisch is in haar optreden naar binnen en naar buiten. Peter Ruitenberg wist alleen al over de periode 1900-1940 twee boeken vol te schrijven. Over de ontstaansgeschiedenis lezen we in een veel oudere bron: “De geïllustreerde Encyclopedie van Jan Brouwer uit 1894”: Wervershoof: Een dorp in N.-H., 1314 u. (uren gaans per voet) W.N.W. v. Enkhuizen, bij de Zuiderzee.
Het “Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland”, (P.H. Witkamp 1895) weet over Wervershoof te vertellen: “Gem. in N.-Holl. wier tegenw. omvang eerst door de wet van 22 dec. 1867 is tot stand gekomen. Terwijl zij voor dien tijd slechts 406 hect. besloeg, is zij ten gevolge van die wet tot 1457 hect. uitgebreid. Zij is door zeeklei gevormd, wordt in het noordw. en noorden door de Zuiderzee bespoeld en paalt overigens aan de gem. Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, Westwoud, Hoogkarspel en Andijk. Bij de volkstelling voor 1890 onderscheidde men er 1752 R.-Kath., 264 Ned.-Herv., 181 Chr. Geref. en 8 ongelovigen. Zij bestaan meest van veeteelt, zuivelbereiding en landbouw.”
Op 1 januari 1894 telt de totale bevolking van Wervershoof 2108 inwoners. In heel Noord-Holland wonen er dan 895.080. Een in meerderheid katholieke gemeenschap die, ondanks de ligging aan de Zuiderzee, het brood verdiende met landbouw en veeteelt.
Bovenstaande tekst had tot doel aan te duiden dat het niet zomaar een gemeente is waarin één van de eerste Boerenleenbanken is ontstaan.
Nog een voorbeeld: Stichting “De Binding”, de uitgever van “het wekelijks nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en de parochie Andijk” is in 1958 met hulp van de bank opgericht. in de nieuwjaarseditie van 4 januari 1963, lezen we een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van Wervershoof, van 2300 v. Chr. tot aan 1814, het moment dat de Fransen zijn vertrokken en een nieuw tijdperk begint. Alles bij elkaar voldoende materiaal om alleen over de geschiedenis van Wervershoof een dik boek te schrijven. Maar in datzelfde exemplaar van “De Binding” staat ook wie op dat moment (1963) de belangrijke functies in de gemeente bekleden. We komen dan de namen tegen van Burgemeester J.C. Molenaar en V. Koomen. Namen die we in dit hoofdstuk nog geregeld terug zullen zien. Op dat moment behoorden zij tot de belangrijkste en actiefste notabelen van de gemeenschap.

Advertentie in 'De Binding' januari 1963Advertentie in 'De Binding' januari 1963.

Er is geen commissie in de gemeente Wervershoof of één van hen is er voorzitter of secretaris van. Een paar voorbeelden: Burgemeester Molenaar bestuurt onder andere de Woonruimte Commissie, de instelling voor studie en beroepskeuze, het Gemeentelijk Studiefonds, de Gezondheidszorg, enz.
Koomen leidt het Schoolmelk comité, de Commissie Zelfstandigen, de GSW Commissie en de Commissie Sociale Voorzieningen.
Alle twee waren zij ook betrokken bij de coöperatieve bank. Daarnaast is de naam van de familie Van der Geest in Wervershoof niet weg te denken, zeker niet wanneer het over de Boerenleenbank gaat. Drie generaties uit deze familie hebben zich ingezet voor het welzijn van de bank in de gemeenschap.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk