Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Hoofdstuk 3 » Pagina 33-36

3. Het begin van de Rabobank Westfriesland-Oost

Zoon en kleinzoon Van der Geest

De opvolger van de eerste Kassier, zijn zoon Jan bleef, zoals we eerder zagen tot aan zijn pensioen in functie. In 1967 krijgt hij na 42 jaar op de meest eervolle wijze ontslag. Tot 1978 mocht hij van zijn welverdiende rust genieten. In mei van dat jaar komt hij te overlijden.
Vanaf 1958 werd hij al terzijde gestaan door zijn zoon Leo en stond in die tijd zelfs borg voor hem. Maar toch was de opvolging geen vanzelfsprekende zaak. Bij het afscheid van zijn vader moest hij schriftelijk solliciteren om Kassier te worden. Voordat hij dat deed zal hij nog wel eens hebben nagedacht. Eigenlijk had hij nooit de ambitie gehad om in de bankwereld terecht te komen. Hij wilde in de elektronica gaan werken. Techniek lag hem en elektronica ontwikkelde zich in zijn tijd heel snel. Hij kon misschien een baan krijgen bij “Holland Signaal” in Hengelo. Maar op de bank van zijn vader was in 1958 een groot personeelstekort en hij besloot eerst daar even te helpen. Dat even werd een dienstverband van meer dan 35 jaar.

Voorzitter Schoorl feliciteert de heer en mevr. Van der Geest.Voorzitter Schoorl feliciteert de heer en mevr. Van der Geest bij zijn 25-jarig jubileum.

Jaren later zou een oud-bestuurslid nog opmerken dat Leo grote verdiensten heeft gehad voor de bank, maar dat iedereen ook goede herinneringen bewaart aan zijn technisch inzicht en de wijze waarop hij kleine onvolkomenheden met grote handigheid oploste.
Bij zijn eerste aanstelling was Burgemeester Raat nog voorzitter. Later hoorde hij van de Gemeentesecretaris Roovers hoe zijn salaris tot stand was gekomen. Eigenlijk had hij recht op een salaris van ƒ 80,- in de maand. Maar omdat bij thuis werkte had het Bestuur besloten dat het wel met wat minder toe kon. Hij kreeg ƒ 60,-.
In 1972 stelt het Bestuur een nieuwe directeur aan: M.W de Graaf. Leo doet op eigen verzoek een stapje terug en krijgt de functie van adjunct-directeur.

1976. Het nieuwe Hoofdkantoor.

1976. Het nieuwe Hoofdkantoor.

J. Schoorl

In 1974 neemt J. Schoorl wegens ziekte van Vok Koomen de taak van voorzitter tijdelijk waar. Een jaar later neemt bij de functie definitief over. inmiddels is de heer Stavenuiter tot voorzitter van de Raad van Toezicht gekozen en daarmee is Onderdijk goed vertegenwoordigd in de colleges.
Een periode van groei en grote veranderingen staat voor de deur. De Centrale Banken in Utrecht en Eindhoven waren inmiddels samen gegaan tot Rabobank en de nadruk kwam meer te liggen op de zorg om een volwaardige marktpartij voor alle bankdiensten te zijn, dan om alleen de zorg voor de agrarische gemeenschap te hebben, hoewel die niet verwaarloosd mocht worden. Om het kantoor geschikt te maken voor alle nieuwe ontwikkelingen werd een plan voor een grote verbouwing opgezet. Het resultaat van veel inspanning, wordt op 15 oktober 1976 geopend door de heer Th. Laan, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Gedeputeerde Laan en Mgr. Kraakman. Gedeputeerde Laan en Mgr. Kraakman.

Opmerkelijk dat een gedeputeerde naar Wervershoof komt om de opening van een lokale bank te verrichten. De verklaring ligt in het feit dat zowel de voorzitter als de heer Laan een grote rol hebben gespeeld in de Ruilverkaveling. Het had lang geduurd voor de ruilverkaveling in dit deel van Westfriesland op gang kwam.
In totaal zou het gehele proces 32 jaar in beslag nemen. Velen die aanvankelijk met grote tegenzin hun medewerking verleenden, waren later de dankbaarste voor het bereikte resultaat.
Natuurlijk ontstonden er ook minder aangename incidenten, zoals de affaire rond de heer Meester. Hij was het niet eens met de hoogte van een schade-uitkering die hij had ontvangen en voerde daarover een felle strijd, waarbij hij zelfs het middel van een hongerstaking gebruikte. Na 10 jaar kreeg hij van de rechtbank gelijk en werd een veel grotere schadevergoeding uitbetaald. Inmiddels was er veel gezegd en geschreven, ook werden zaken in de publiciteit vervormd waardoor veel onnodige schade is aangericht.
Het uiteindelijke resultaat van de verkaveling is een sterk verbeterde ontsluiting van dit gedeelte van Westfriesland.
Schoorl voert samen met directeur De Graaf de bank in 25 jaar door een roerige tijd, waarin enorme investeringen, onder andere in automatisering, worden gedaan.

In 1987 neemt J. Schoorl afscheid. In 1984 heeft hij al een koninklijke onderscheiding gekregen, maar daar komen nu nog de Gouden Speld van de Rabobank-organisatie bij en een gouden horloge met inscriptie van de bank.

In 1989 volgt een fusie met Zwaagdijk.

Het voltallige personeel en directie van de Rabobank Wervershoof.

Het voltallige personeel en directie van de Rabobank Wervershoof.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk