Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Hoofdstuk 7 » Pagina 97-98

Bovenkarspel

H. P. Willebrands

De heer Willebrands, is in 1916 in het Bestuur gekomen en wordt voorzitter in 1929, na het overlijden van voorzitter/oprichter Burgemeester C. Boon. Willebrands leidt de bank door de moeilijke oorlogsjaren en begint na de oorlog de discussie over een eigen kantoorgebouw. Eerst wordt een pand aangeschaft met de bedoeling het te verbouwen, maar uiteindelijk kiest het Bestuur toch voor nieuwbouw. Het eerder gekochte pand gaat met verlies weer van de hand en een nieuw kantoor verrijst aan de Outger Jacobszstraat. In 1956 gebeurt er veel. Willebrands is 40 jaar in het Bestuur, het nieuwe kantoor wordt geopend en er is een wisseling van de Kassier. Na 36 jaar neemt Braakman afscheid als Kassier en adviseert het Bestuur om zijn zoon als opvolger te benoemen. Helaas is er nog een kandidaat, die over meer diploma's beschikt: L. J. Fluitman krijgt de baan en niet de “De jonge heer Braakman”. Eerder had Fluitman al in Grootebroek gesolliciteerd, maar daar had hij zelf zijn kandidatuur ingetrokken omdat hij liever naar Bovenkarspel ging. Bij het afscheid van Braakman was er nog een vervelend incident. Er bleek bij de overname een kasverschil van ƒ 1.000,-. Zonder discussie is dat verschil door de Kassier bijgepast. Het lijkt een risico dat kassiers toch vaker lopen dan ze lief zal zijn. Ook de voorganger van Braakman, liet bij zijn overlijden een verschil achter. Daarbij heeft de familie gezorgd dat de bank geen schade leed.
Willebrands zal nog tot 1959 blijven. Hij heeft dan inmiddels een ridderorde gekregen. De bank benoemt hem tot erevoorzitter en geeft hem een Televisietoestel. Burgemeester Elders benoemt hem tot ereburger en geeft hem de Gouden Penning.

L. J. Fluitman

L. J. Fluitman.L. J. Fluitman.

Onder leiding van Fluitman komt de bank in het tijdperk van automatisering en samenwerkingen. Nadat de naam van zijn functie in 1966 veranderd is van Kassier in Directeur, gaat het ook snel met de veranderingen in het bankbedrijf. De bank gaat zelf bemiddelen in verzekeringen en een reizenafdeling gaat deel uit maken van het aan te bieden dienstenpakket.
Meerdere verbouwingen zijn nodig om aan alle nieuwe ontwikkelingen voldoende ruimte te geven. Het 75-jarig bestaan van de bank, die inmiddels Rabobank heet, valt samen met een Open Huis voor het opnieuw verbouwde kantoor.
Als Fluitman aangeeft in augustus 1983 te willen stoppen met zijn werk, is J. Lut inmiddels voldoende ingewerkt om zijn taak over te nemen. Het afscheid van Fluitman wordt een groot feest in “Het Roode Hert”. Langzaam komen de eerste fusiebesprekingen tot stand, maar het zal nog tot 1985 duren voordat Bovenkarspel en Grootebroek de Rabobank Stede Broec vormen.

Het voltallige personeel tijdens het jaarlijke “uitje”. Artis 1981.
Het voltallige personeel tijdens het jaarlijke “uitje”. Artis 1981.
Geheel rechts L. J. Fluitman.


© 2001-2020 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap