Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Hoofdstuk 16 » Pagina 163-166

16. De Rabobank Westfriesland-Oost

Ontwikkelingen

Betekent dit nu het eind aan de ontwikkelingen? Zeker niet! De ontwikkelingen in de markt, zoals de komst van de Euro en de verdergaande ontwikkeling van geautomatiseerde systemen vraagt voortdurend om een alerte opstelling van alle medewerkers, managementteam en Bestuur en Raad van Toezicht. Over enkele jaren zal onze vertrouwde gulden, samen met veel andere Europese valuta, opgaan in de Euro. De invoering van de nieuwe munteenheid vraagt een intensieve voorbereiding voor alle bedrijven die van internationaal betalingsverkeer gebruik maken. Zij zullen keuzes moeten maken voor de overgangsperiode en hun bedrijfsadministratie op de veranderende situatie moeten aanpassen. Vanzelfsprekend is de bank daarbij één van de belangrijkste gesprekspartners. De medewerkers van de Rabobank Westfriesland Oost zijn volledig op deze gesprekken voorbereid en staan klaar om op alle vragen een antwoord te geven.
Voor de bank betekent het dat er minder vreemde valuta aanwezig moeten zijn en dat de administratie ervan eenvoudiger wordt.
Daarnaast blijft de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen doorgaan. De gevolgen daarvan zijn dat cliënten steeds minder naar het bankkantoor komen, maar ook dat de verwerking van alle administratieve processen sneller en eenvoudiger verloopt.
Vanzelfsprekend neemt het persoonlijk contact tussen cliënt en bank aan de balie af. Maar omdat de medewerkers van de bank minder aandacht aan de geautomatiseerde processen hoeven te besteden, krijgen zij meer ruimte om actief op andere manieren de cliënten te benaderen.

Samenwerking

Als geen ander heeft de Rabobank altijd op de bres gestaan voor (jonge) startende ondernemers. De coöperatieve instelling is nog nooit veranderd als het gaat om ondernemers te steunen als het in een bepaalde periode wat minder gaat met het bedrijf. In plaats van de geldkraan abrupt dicht te draaien, zal zo lang mogelijk naar een oplossing worden gezocht.

Sinds 1985 beschikt de Rabobank over een garantiefonds waardoor het starten van een nieuw bedrijf in financieel opzicht in veel gevallen makkelijker realiseerbaar is.
Kort geleden heeft deze steun in de rug voor ondernemers een nieuwe vorm gekregen. De gezamenlijke Rabobanken in Westfriesland, in samenwerking met de Kamer van Koophandel en een groep accountants, hebben een “startersregeling” gemaakt. Deze nieuwe regeling maakt niet alleen de financiële kant van een nieuw bedrijf eenvoudiger, maar voorziet ook in praktische steun en advies.

Directeur en managementteam:
Directeur en managementteam:
M. J. P. Hofstede, directeur Financiële Advisering;
J. Th. N. Buurman, algemeen directeur en Th. J. Sijm directeur Cliënten Advies.

De mensen

De Rabobank Westfriesland-Oost gaat op weg naar de 21e eeuw met als doelstelling: Het dienen van de klant door het realiseren van klantwaarde bij de financiële dienstverlening. Zo is de doelstelling voor de medewerkers geformuleerd. in de praktijk betekent het dat de klant geholpen wordt om volwaardig deel te nemen aan het economisch verkeer en hem een brede financiële dienstverlening aan te bieden.
Naast deze doelstelling is een nevendoelstelling geformuleerd: Het steunen van doeleinden van plaatselijk en algemeen belang.
Voor beide doelstellingen is het nodig dat de bank over een gezonde reserve beschikt. Wat haar onderscheidt van andere banken, is dat zij het maken van winst alleen tot doel stelt om bovenstaande uitgangspunten te kunnen realiseren en niet als doel op zich om bijvoorbeeld een grote uitkering aan aandeelhouders te kunnen doen.
In het laatste hoofdstuk zullen we zien dat de samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht in het komende jaar nog een ingrijpende verandering zal ondergaan.
De mensen, die samen met de medewerkers, de Rabobank Westfriesland- Oost naar de 100e verjaardag hebben gebracht, laten we hier de revue passeren.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk