Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Literatuur » Pagina 171-172

Literatuur

Overzicht van geraadpleegde literatuur

Bison, Meta, e.a.
100 jaar Veiling & Tuinder 1887-1987.
Provinciale Veilingorganisatie voor Noord-Holland
Beverwijk, september 1986
ISBN 90 900 1 360 1

Bol, drs. H. H. J.
Het coöperatief georganiseerde bankwezen in Nederland.
Serie bank- en effectenbedrijf nr. 13,
Kluwer, NIBE, Deventer, 1982
ISBN 90 267 0810 6

Boon, Piet, Cor Westerveld.
Het Roode Hert: Vier eeuwen Westfriese gastvrijheid in Bovenkarspel.
Enkhuizen, 1993.

Brauman, Franz.
Raiffeisen, Levensroman van een groot pionier.
Oorspronkelijke titel: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Eine idee erobert die Welt.
Ned. bewerking Mr. J. R. Haverkamp,
Vertaling Mw. T. W. Asmussen
Uitgave Rabobank Nederland, 1988.

Brauman, Franz.
Raiffeisen, Levensroman van een pionier.
Oorspronkelijke titel: Ein Mann bezweingt die Not.
Lebensroman Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Wien, Osterreichischer Agrarverlag.
Vertaling Trudy de By
6e druk
Van Gorcum & Comp. B.V.
Assen/Amsterdarn, 1977
ISBN 90 232 0965 6

Brieffies, W. F. M.
De geschiedenis van de parochie St.-Nicolaas te Lutjebroek.
1977

Brouwer, Jan.
Geillustreerde Encyclopaedie.
2e herziene druk.
Joh. Ykema,
's-Gravenhage, 1894.

Campen, Mr. PH. C. M. van, Drs. P. Hollenberg, Drs. F. Kriellaars.
Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948.
Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-bank te Utrecht 1898-1948.
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
Utrecht, 1948

Jansma, Klaas, red., Meindert Schroor.
Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse Landbouw.
Uitg. Inter-Combi van Seyen
Leeuwarden, 1987
ISBN 90-72182-01-4

Laan, S.
75 jaar Middenstandsleven in Grootebroek en Lutjebroek.
KNOV-afdeling Grootebroek/Lutjebroek, 1984.

Noordeloos, P.
De Veilingvereniging De Tuinbouw.
Gedenkboek uitgegeven door de Vereniging ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan.
1892 - 26 februari - 1952.

Noordeloos, P., Joh. Morsink
Geschiedenis van den polder “Het Grootslag”.
Kinheim, Heiloo, 1946

Noordergraaf, L. red.
Agrarische Geschiedenis van Nederland.
Van Prehistorie tot heden.
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1986
ISBN 90-12-05357-9

Oort, J.D. van, A. de Schutter.
Het Grootslag.
Een sociologische studie naar aanleiding van de toekomstige ruilverkaveling. Wageningen, 1969.

Ruitenberg, Peter.
Volk Rond de Kaag.
Dorpsleven Wervershoof 1900-1940
2 delen
Eigen uitgave Peter Ruitenberg
Bovenkarspel, 1986

Vries, Prof. Dr. Joh. De.
De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nedeland 1948-1973.
Van exponent tot component.
Utrecht, 1973

Wellen, Ir. J. W, Voorzitter, Ir. S. Herweijer, secretaris.
Rapport voor de Ruilverkaveling “Het Grootslag”.
Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Andijk, Bovenkarspel, Enkhuizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Venhuizen en Wervershoof, genaamd “Het Grootslag” (6115 ha).
Centrale Cultuurtechnische Commissie
Utrecht, juni 1969

Witkamp, P. H.
Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland.
Nieuwe Uitgaaf, Bijgewerkt door M.A. Sipman.
Arnhem-Nijmegen Gebr. E. & M. Cohen.
ca., 1895

Economische Perspectieven voor Westfriesland.
Provincie Noord-Holland,
Economische en Agrarische Zaken, 1990.

Goud op de klei.
1919-1969
Bloembollenveiling Vereniging “West Friesland”

Landbouwkrediet in Nederland, Het
Rapport van de Commissie Landbouwkrediet, 1957.

Op weg naar fusie.
HBG en West-Friesland.
1975.

60 Jaren Landbouw, Krediet, Organisatie.
Utrecht, 1959.

75 Jaar CNB.
Jubileumuitgave CNB.
juni 1995.

100 Jaar veilingen in de tuinbouw.
1987.

Beeldmerk van de Centrale Boerenleenbank. Beeldmerk van de Centrale Boerenleenbank.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk