Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Verantwoording » Pagina 173-174

Verantwoording

Na de fusie, die in 1991 leidde tot de vorming van de Rabobank Westfriesland-Oost (WFO), heeft de heer Buurman met de hem eigen vooruitziende blik, de archieven van de oorspronkelijke banken op één punt bijeen laten brengen. Vervolgens heeft de heer Kistemaker met een geweldige inzet dit archief geordend en toegankelijk gemaakt.
Maar liefst 3500 items heeft hij beschreven!

J. Kistemaker bracht orde in het archief.
J. Kistemaker bracht orde in het archief.

Daarmee lag de basis voor een historisch overzicht gereed. Een unieke uitgangspositie voor de auteur, die de opdracht kreeg de geschiedenis van de Rabobank WFO in haar huidige vorm te beschrijven vanaf de oprichting van de afzonderlijke initiatieven in de dorpen (10 in getal), tot 1998.

Het zal opvallen dat niet iedere periode en ieder gebied even uitvoerig behandeld zijn. Dat vindt niet zijn oorzaak in willekeurig gemaakte keuzes, maar in de mate waarin materiaal voorhanden was en door secretarissen die in het verleden meer of minder in details zijn getreden. De huidige trend om vergaderingen zo zakelijk mogelijk en liefst alleen in actiepunten te verslaan, zal het latere geschiedschrijvers makkelijk maken om een grote lijn in de ontwikkelingen aan te geven, maar anderzijds moeilijker maken om “sappige” details aan hun verhaal toe te voegen.
Soms was het lastig om de juiste data te achterhalen. ln de gevallen waarin dat mogelijk was, is de datum van het passeren van een notariële akte aangehouden. In andere gevallen kon vaak de datum van een (bestuurs-)vergadering als leidraad dienen.
Naast het materiaal dat reeds verzameld was, had ik steun van onderstaande personen.
Voor de gesprekken die ik met ze mocht hebben, de gastvrije ontvangst, de ter beschikking gestelde boeken, documenten en foto's, ben ik ze dank verschuldigd.

J. G. Broersen
Th. Broersen
J. Buurman
A. Donker
L. van der Geest
J. Kistemaker
J. Kluin
S. Laan
Jac. Neuvel
Th. Omerzu
Mevr. J. Pleinaar
J. Raat
A. Rosier
C. Ruiter
J. Schoorl
P. Schouten
Th. Sijm
H. Tuytel
C. Visser
H. Mondt

Verschillende medewerkers en medewerksters van de Rabobank WFO stonden altijd klaar met goede raad en waren op verschillende wijze behulpzaam.
De bibliotheek en historiekamer van Rabobank Nederland in Utrecht stond altijd voor mij open en de medewerkers van die afdeling zijn mij zeer behulpzaarn geweest.
Tot slot bedank ik Sandra Bouwman, Annie van Galen en Jaap Neuvel, voor de zorg en aandacht die ze hebben besteed aan het nazien van de tekst.
Vanzelfsprekend is de grootst mogelijke zorg besteed aan het verzamelen van materiaal, het verwerken ervan, het selecteren van foto's en het maken van passende onderschriften. Zoveel mogelijk is ook nagegaan wie rechthebbenden van archiefmateriaal en foto's zijn en is met hen overlegd over het gebruik ervan. Om enorm lange lijsten te voorkomen, zijn niet alle notulenboeken en andere archiefstukken vermeld. Alleen geraadpleegde en geciteerde boeken zijn in de literatuurlijst opgenomen. Van volledigheid kan door de enorme hoeveelheid materiaal geen sprake zijn.
Bij het maken van keuzes stond het maken van een plezierig leesbaar verhaal en een redelijk overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen voorop. Het was onvermijdelijk dat uit de beginperioden en uit de latere tijd meer namen zijn genoemd dan bij de bespreking van de periode daartussenin. Hebben die mensen dan minder bijgedragen aan de groei van de banken? Nee zeker niet! Maar ook hierbij was volledigheid onmogelijk. Wanneer uit de loop der tijd alleen bestuurders en directieleden/kassiers geteld en vermeld moesten worden, dan was al sprake van honderden namen. Allen hebben op hun eigen wijze bijgedragen aan de groei en bloei van de coöperatieve bank(en).

Hans Moolenbel.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk