Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1811 - 1816

1811 - 1816

Burgerlijke gemeente:
29.12.1811: Maire, Adjunct en Municipale raden benoemd door Prefekt van het departement du Zuijderzee, graaf de Celles, onderprefect Molleras te Hoorn.
25.12.1811: Deze raad beedigd en geïnstalleerd. C. Veer, etc. Pieter Kooijman Rz., adjunct Maire, adj. vrederegter, canton Grootebroek, gemeente Andijk.
1812: te Andijk:
1160 inwoners, "zielen". + W'hoof 437, totaal 1597.
232 huizen,
124 bouwmannen,
70 koeboeren,
51 ambachtlieden, (w.o. 2 "dokters")
4 kasteleins,
3 schoolmeesters,
2 vroedvrouwen,
124 bouwlieden op 200 morgen land = 1½ morgen per "bouwman",
70 koeboeren op 1180 morgen land = 15 morgen per boer.

Grensscheiding:
29.8.1812: Grensscheiding met Bovenkarspel.
23.10.1812: Grensscheiding met Grootebroek en Lutjebroek.
31.12.1812: Keizerlijk bevel: geen lijken meer in kerken begraven!
13.3.1812: Zware straffen gedreigd tegen hen die biljetten afscheuren.
9.3.1813: Reçu voor levering van man, paard en stortkar aan werken te Den Helder.

Onderwijs:
1815: "Voortdurende zorg van de regering."

Economie:
1816: Duurte verwacht.

Ned. Herv. Kerk:
20.10.1816: Missive van de Classis om "nauwkeurige boeking."
1816: Missive van de Classis tegen zedeloosheid bij verhuizingen der dienstboden; voorgesteld wordt hiervoor de 3e Kerstdag te bestemmen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk