Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1817 - 1823

1817 - 1823

Straatweg:
Straatweg door Wervershoof heeft aan de gemeente Andijk - Wervershoof ƒ 14.000,- gekost in 1787/88. Jaarlijks onderhoud ƒ 300,-.

Woningtelling:
1817: Huizen aangeslagen in huurwaarde: inwoners: 1196
72 grote en kleine boerenhuizen
136 burgerhuizen, w.o. bakkerij en smederij (watermolens vrij van huurwaarde)
(Totaal 208)

Ned. Herv. Kerk:
26.3.1817: Wegens het hoge water geen huisbezoeking.

Bullestiek:
17.3.1817: Te Andijk 2 bullevoogden.

Doodgraver:
4.4.1817: Verzoek kerkbestuur (N.H.) om een doodgraver, door kerkbestuur te benoemen.

Burgerl. gemeente:
26.6.1817: Andijk en Wervershoof gescheiden.
fungerend burgemeester: P. Kooijman, 3 raadsleden van Andijk, 3 raadsleden van Wervershoof.

Toezicht Ged. St.:
18.7.1819: Bezuiniging door Ged. Staten aanbevolen.

Gemeenteraad:
3.4.1817: Ged. St. delen mee, dat voor Andijk zijn aangesteld: Schout en secr. M. v/d Meer, assesoren: C. Veer en J.W. Groot, raadsleden: K. Koopman, J. Mol (W'hoof) en Jn Jonker, Jn Schuurman en S. Groot (Andijk).

Ned. Herv. Kerk:
22.3.1817: Alle effecten en oude archieven der kerk in de kist met 3 verschillende sloten bij 3 personen.

Protest:
3.5.1817: Pieter Kooijman protesteert bij de gouverneur tegen de benoeming van C. Veer, omdat die (tijdelijk) te Hoogkarspel woont. (geen succes).

Ontvanger:
12.5.1817: M. v/d Meer gemeenteontvanger. Krijgt 5% v.d. ontvangsten.

Burgerl. gemeente:
29.8.1818: Begroting voor 1819:
ontvangsten ƒ 3.186,53
uitgaven      ƒ 3.165,78
batig saldo   ƒ     20,75 ! (zie 18.7.1819)

Scheiding:
26.6.1817: Scheiding Andijk en Wevershoof
Salarissen:
Burgemeester 350,-
Ontvanger 149,40
Postbode 63,-
Veldwachter 120,-
Nachtwakers 60,-
Hooistekers 35,-
Bedelaarsgesticht Hoorn 75,- 80,-
Vroedvrouw 150,-
Schoolmeesters 407,-
(wordt totaal 1109,40).

Postbode:
3.7.1817: "Er dient een postbode te komen", voor brieven en pakjes.

Openbare school:
1.9.1820: Jacob Vis van Zunderdorp als onderwijzer benoemd, na M. Brugman.

Ned. Herv. Kerk:
1821: Ds. J.B. van den Berg † (hier vanaf 1804 = 17 jaar) weduwnaar van Jansje van der Vlugt.

Openbare school:
1821: Salaris onderw. Westerschool ƒ 240,- per jaar en ƒ 8,- van de gemeente als voorzanger etc. van de kerk ƒ 75,-
12 kinderen 1e klas, per maand 8 stuivers} totaal
25 kinderen 2e klas, per maand 4 stuivers} 85 leer-
41 kinderen 3e klas, per maand 3 stuivers} lingen
7 kinderen geen klas
Onderwijzer heeft de winst van de schoolbehoeften.

Openbare school:
23.8.1820: Maarten Brugman (52) † geb. 1768
hoofd Westerschool.

Economie:
1821: Smeekschrift van de landeigenaren en landbouwers van Drechterland en de 4 Noorderkoggen aan de Koning. (Kaas niet meer dan gemiddeld 27 gld. per 100 pond, boter 55 cent per Ned. pond).

Ned. Herv. Kerk:
1823: D. Theodorus van Spall beroepen van Koedijk
4 mei intrede.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact