Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1859 - 1862

1859 - 1862

Ziekte:
1859: Aantal zieken meer dan gewoon.

Haarlemmermeer:
14.3.1859: C. Smit van Andijk naar Haarlemmermeer.
(1848-1852 drooggemaakt.)

Inwonertal:
1860:
Herv. Rooms Ev. Luth. Geref. Doopsgez. "ongenoemd"
1187 393 5 284 2 157

Pinksterstorm:
28.5.1860: Pinksterstorm! Het IJ te Amsterdam droog en te Dronten ten Z. v.d. Ketel het water 4.30 M. + AP.

Bemaling:
19.11.1861: Besloten tot bouw van hulpstoomgemaal bij de molens: ƒ 27.000,- (1863 in gebruik genomen)

Nut v. 't Algemeen:
2.10.1860: 25 jarig jubileum van 't Nut feestelijk gevierd: vlag op de kerk en op de Meekrapstoof!
23.11.1860: Eerste "volksvoorlezing" van 't Nut, ± 100 toehoorders!

Meekrapstoof:
1860: Meekrapstoof gebouwd door 4 personen w.o. P. Schuurman en Jan Jonker. Zilveren medaille van burgemeester Bleijswijk van Enkhuizen. Zijn rede door Ds. van Campen beantwoord. 3 uur n.m. ± 400 personen in de kerk, w.o. 30 zangers. Orgelspel, reden tot aanschaffing van orgel in de Ned. Herv. Kerk.

Kerkorgel:

Postbode:
1.2.1861: Hein Klinger Sr. 1e postbode, salaris 4 gld per week (Werner, 61)

Nut v. 't Algemeen:
25.2.1861: Afdeling van 't Nut te Wervershoof opgericht.
10 leden van Andijk "afvallig".

Spaarbank:
24.6.1861: Splitsing van de Nutsspaarbank Andijk-
Wervershoof. 10 leden van Andijk bedanken.

Geref. Kerk:
1861: Dominee Vos door de deurwaarder uit zijn pastorie gezet, na 4 jaar proces!

Oosterschool:
1.1.1862: Opening nieuwe Openbare school
3.1.1862: schoolopziener aanw. godsdienstonderwijzer.

Griethuijsen:
3.3.1863: Ds. Hendrik van Griethuijsen honorair lid v. 't Nut.
(21.12.1874 ontslagen als honorair lid.)

Geref. Kerk:
9.3.1862: Intrede Ds. C. Steketee van Vlaardingen. Tractement 700 gld. (hier tot 1877.)
zoon: Rutger Andries Christiaan 17.6.1862. 1 mnd.
23.10.1862: Bouw Geref. Kerk aanbesteed: D. van Reineveld van Enkhuizen voor ƒ 11.000,- giften van leden ƒ 9.000,-!


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk