Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1863 - 1868

1863 - 1868

Geref. Kerk:
20.9.1863: Nieuwe Kerkgebouw ingewijd. Ds. Steketee.

Bemaling:
1863: 1e stoomgemaal in gebruik genomen. Machinist Terwerda 1900.

Westerschool:
2.1865: Hoofdonderwijzer Christiaan Hage † (53 jaar)
14.2. Was gehuwd met Jansje Bongaard, volgt A. Kool x Grietje Houten.

Ned. Herv. Kerk:
30.9.1865:

4.12.1865: Ds. A.W. van Campen wordt leraar te Goes in Ned. taal, Geschiedenis en Aardrijkskunde aan de HBS.
Intrede Ds. Rinse Brink (geh. met Grietje Fennema)

Bruiloft:
22.2.1866: Pieter Helmsing 50 jaar getrouwd, "zeldzaam".
Royale bruiloft aangeboden door 't Nut! "zalig weldoen."

Cholera:
14.5.1866: Wegens cholera geen kermis.

Gymnastiek:
25.9.1866: Dr. P. Hammes stelt voor: gymnastiekonderwijs.
Idee afkomstig van Lubach en Allebé. geen bijval. Ging niet door "vanwege de diepingrijpende financiën." (f 25,- per jaar)

Vaccinatie:
1867: Dr. Hammes krijgt zilveren medaille wegens zijn ijver voor de vaccinatie.

Zaadhandel:
1867: "Sluis en Groot" opgericht te Andijk.
Nanne Groot en Nanne Sluis (1872 n. Enkhuizen)

Geref. School:
6.12.1867: Nieuwbouw Chr. school en onderwijzerswoning.
1e onderwijzer Joh. de Vries - 1985 hier †.

Geneesheer:
9.12.1867: J. Scheffelaar Klots, medicus, lid van 't Nut.
assistent van Dr. Hammes? Bedankt 22.3.1869 voor 't Nut, 12.1.1876 opnieuw lid.

Droge zomer:
1868: Zeer droge zomer: men kon slapen op de bodem van de Klampsloot! Vergelijk "de groote droogte in Oostloorn" van Ds. S. Ulfers.

Drinkwater:
8.8.1868: Gemeente laat welput boren op land "de Hillissen", van Kl. Kooijman, gaf geen zuiver water.

Zaadhandel:
1868: "Gebroeders Sluis" te Andijk opgericht, 1878 naar Enkhuizen.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact