Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1870 - 1875

1870 - 1875

Collecte:
10.10.1870: Collecte Rode Kruis ƒ 304,- (Frans-Duitse oorlog).

Wegverlichting:
5.12.1870: Voorstel Simon Prins om 4 lantaarns te plaatsen op de landwegen in de Kerkebuurt met 14 tegen 10 stemmen verworpen.

Landbouw en veeteelt:
1870-1879: Landbouw en veeteelt zeer bloeiend.
Daarna daling 1880-1890.

Bemaling:
1871: Stoomgemaal vergroot, kosten: ƒ 77.000,-.
(voorlopig) Einde wateroverlast, verhoging landwaarde.
Machinist: P. Ferwerdal, geh. m. S. Postma van Harlingen. [] 31.1.1900. (82)

Tentoonstelling:
1871: Landbouwtentoonstelling te Hoorn.
Veel regen 27.9 - 1.10.1871.

Oosterkerk:
v.a. 13.9.1872: Ned. Herv. Oosterkerk gebouwd, arch. A. Houtendijk, opz. Drechterland. Moet 1 Aug. 1873 klaar zijn. Kerk, toren en pastorie.

Zaadhandel:
1872: Sluis en Groot naar Enkhuizen met hun hele personeel.

Onderwijs:
22.1.1872: C. Dorsman, hulponderwijzer Westerschool, honorair lid van 't Nut. 15.4.1873 naar Opmeer, 1877 hoofdonderwijzer.

Spoorweg:
27.3.1872: Gemeente neemt voor ƒ 22.000,- deel in de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen.

Den Briel-feesten:
1.4.1872: Den Briel-feesten, optocht met 26 wagens.
Zie C. Sluys Gz. "Vrije Westfriezen" deel II.

Onderwijs Westerschool:
15.7.1872: K. Kooiman Az. 40 jaar onderwijzer en 25 jaar secretaris van 't Nut.

Ned. Herv. Kerk:
12.11.1872: Ds. R. Brink naar Ravenstein, intrede Ds. A.M.E. Jungerius (26.9.1876 naar Poortugaal bij R'dam).

Nachtwacht:
3.2.1873: Verdubbeling nachtwacht.

Nut v. 't Algemeen:
26.1.1874: 't Nut voor 't eerst bij Willem de Haas in "de Meiboom".
(14.9.1886 1e Nut bij Hein Kollis in "de Meiboom".)
14.1.1875: Afd. v. 't Nut opgericht aan de Oosterdijk:
voorz. Ds. Knuttel, vicevoorz. A. Klant, onderwijzer,
secr. A. Hortjesdijk, opzichter van "Drechterland".


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk