Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1928 - 1929

1928 - 1929

Middenschool:
1928: Oude "Warnaar"school door de gemeente opgehouden (bij veiling) voor ƒ 1400,- "veel meer waard", later de afbraak verkocht.

Naai- en breischool:
28.8.1928: Afscheid Mej. G. Schut, volgt Hogenbirk.

Geref. "Kuyperschool":
18.8.1928: In raadsvergadering crediet aan Geref. School ƒ 16.284,83 voor "vergaderlokaal".
22.8.1928: Aanbesteed, laagste: H.J. de Vries ƒ 10.880,-.

Middenschool:
1928: Bouw nieuwe Middenschool aan de Hoekweg opgedragen aan Y. Kronenburg te Alkmaar voor ƒ 21.350,-.
9.1928: "1e steen" gelegd door juffrouw B. Statema.

Ned. Herv. Kerk:
1928: Ds. H. Brink, (vrijzinnig) nieuw lid van 't Nut. (evangelisatie rechtzinnig Herv: Maarhuis)

"Dokterskwestie":
1928: Enige wrijving tussen links en rechts over een 2e dokter (d'Arnaud - Berger)

H.V. Kerk:
19.10.1928: Kerk v. "Hersteld Verband" aan de Middenweg in gebruik genomen.

Dr. Heenk †:
10.10.1928: Dokter J.A.L. Heenk † 58) [] 15.10. (hier sinds 1900) volgt Dr. J.E.M.E. d'Arnaud - 1963. "gemeentegeneesheer"
Koopt 1929 de dokterswoning van de gemeente Andijk voor ƒ 4200,-.

Proefpolder:
6.11.1928: Proefpolder bij gemeente Andijk. - 20.3.1937

Geref. Dokter:
11.11.1928: Dokter C. Berger van Rijswijk , inwonend bij C. Gutter, die een nieuw huis voor Dr. Berger bouwt aan de Middenweg.
Dr. d'Arnaud wordt gemeentearts.

Inwonertal:
1928: 3816 inwoners ("± 3950")

Werklozen:
28.1.1928: 10 werklozen, waarvan 8 tewerkgesteld.

Geref. Kerk:
1928: 1451 zielen.
3.1929: Aanbesteding Geref. Kerk aan de Middenweg.
Architect: Egbert Reitsema, Groningen.
Aannemers: Drenth en van Westrheenen, Amersfoort

25.7.1929: "1e steen" legging door Ds. Steen.
Totale kosten kerk, pastorie, toren en klok: ƒ 180.359,35.

Radio:
25.6.1929: Peetoom krijgt vergunning voor "radiodistributie".

Strenge winter:
1928/29: Zeer strenge winter tot 9 maart '29.

"Nijverheidsschool":
7.1929: Mej. Hogenbirk, directrice.

Middenschool:
8.8.1929: Middenschool verhuurd aan P. Daalder voor ƒ 30,- per week.

Notaris:
1928: Notaris van Riemsdijk plotseling † te Haaksbergen.
25.10.1929: K. Zeevat, notaris, nieuw lid van 't Nut.
26.9.1930 geh. met H.M.A. Hoeing (te Heemstede †)
30.7.1931 geh. met H.E. Poortenaar te Velsen.

Oudste inwoonster:
2.4.1929: Oudste inwoonster †: wed. P. de Vries-Bruin: 98j. 7 mnd. was 72½ jaar gehuwd!

Bemaling:
1929: Simon Scheer verhoogt de maalkolk ƒ 13.417,-.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk