Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1946 - 1948

1946 - 1948

Wethouder:
3.9.1946: Ruzie over wethoudersbenoeming: C. Minnes en P. Pool contra Jan van Rossum, door P.v.d.A. geroyeerd.

Floralia:
5-8.9.1946: 40-jarig bestaan "Floralia". Land- en tuinbouwtentoonstelling 40 M².

Notaris:
1.8.1945: Waarn. notaris G. Beukema, cand. not. te Medemblik.
20.6.1945: Waarn. notaris F.E.J. van de Stadt, cand. not. te Steenbergen.
30.12.1946: Ontslag notaris W. Spaander, "zuiveringsbesluit", waarn. notaris: E.B. Everts -1.11.1947, daarna volgt Steenpoorte -1974

Oosterkerkhof:
voorjaar 1947: Oosterbegraafplaats vergroot. G. Boelen en J. Bloeming aannemers.

Geref. Kerk:
6.4.1947: Intrede Ds. Sjoerd Roosjen, van Wateringen -1949
geh. met Trijntje Trouwina Esselink.

Huisvlijttentoonstelling:
15-17.5.1947: Huisvlijttentoonstelling in schuur Jb Kooiman Pz. 1600 bezoekers.

Emigratie:
17.6.1947: 7 gezinnen naar Canada met 16 kinderen.

Nieuwe klok:
27.6.1947: Gemeenteraad besluit tot aanschaf van nieuwe klok Buurtjeskerk ƒ 1500,- min oude klok = ƒ 304,-.

Walvisvangst:
1947: Jan Mos ter walvisvangst met de Willem Barendsz. Mei 1948 weer thuis.

Bemaling:
1947: Dieselmotor vervangen door electrische.

Radiouitzending:
12.8.1947: Radiouitzending uit Andijk o.l.v. Herman Felderhof

Dokter:
Aug-Okt. 1947: Dokter G. Sterk van de Weg tijdelijk naar Indië, hier tot zolang dokter Qué (Chinees).

Molensloot:
26.8.1947: Molensloot uitgediept en tot 15 M. verbreed.
15000 M³ grond verplaatst, waarvan 12500 M³ bagger en 2500 M³ grond, aannemers Boelen en Bloeming. In maart 1948 klaar.

Opzichter:
9.1947:
15.9.1947: Afscheid R.A. Kooijman als gemeenteopzichter, volgt Steven Akkerman. (Aug. 1948 vaste aanstelling.)

Middenschool:
3.10.1947: Lagere tuinbouwschool en naai- en breischool in Middenschool Hoekweg.

Geref. Kerk:
20.10.1947: Afscheid Ds. G. Morsink, vertrok naar Nijkerk.

Westerput:
29.12.1947: Gemeente koopt Westerput-Brouwer om die te dempen.

19.12.1948: Plan tot bouw nieuwe huishoudschool C.B.T.B.

Tuinbouwschool:
1.1.1948: M. Wagenaar van Surhuizum Fr, hoofd Chr. Lagere Tuinbouwschool *1912.

Wegen:
1.1.1948: Onderhoud wegen in de gemeente door "Drechterland". ƒ 4994,77 per jaar tot 1952.

31.12.1947: 32 Geref. jongens naar Indie, meest "vrijwillig".
"Gebleven": Piet Trompetter, O.V.W!
Juni 1948 Frits Schoemaker (23) dienstplichtig.

De Krimper:
13.1.1948: Herberg "de Krimper" verkocht aan R.K. Kerk.
Nieuwe parochie o.l.v. Hooijschuur, kapelaan van Rotterdam.

Akkerbouw:
23,26,28,30 = 4 dagen 1.1948: 65-jarig bestaan van "Akkerbouw" gevierd in de Meiboom, nog 3 dagen extra voor inwoners van Andijk.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact