Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1949 - 1952

1949 - 1952

Oosterschool:
20.3.1949: Meester Boukema vertr. naar Midwolda.
1.9.1950: installatie B. van Dalfsen

Cultura:
7.2.1949: Gebouw voor Sport en Cultuur aanbesteed: ƒ 93.000,-
11.3.1950: laatste kruiwagen zand
29.8.1950: 1e steenlegging
27.3.1952: ver. maakt winst; ƒ 3.387,40 is op gebouw afgeschreven.

Geref. Kerk:
27.3.1949: Afscheid Ds. Sj. Roosjen, vertrok naar Doorn.

Gemeenteraad:
1949: Gemeenteraadsverkiezing: rechts 1240, links 936. Katholieken winnen 1 zetel.

Middenstandsvereniging:
2.4.1949: 25-jarig bestaan Middenstandsvereniging. Opgericht 2.4.1921, maar in oorlogstijd afgedwongen gestaakt. Blad "Andijker" 25 jaar, jubileum.

Dijkgraaf Grootweg:
17.6.1949: Nieuwe weg Andijk-Grootebroek opengesteld door baron de Vos van Steenwijk, Commissaris der Koningin.

Huisvuil:
16.12.1949: Stichting ophaaldienst huisvuil. Westerput, emmers.

R.K. Kerk:
7.1949: De Krimper verbouwd tot R.K. Kerk. Verbreed.

Bemaling:
4.10.1949: Nieuwe pompinstallatie in gebruik genomen: per etmaal 1.000.000 M³ waterlozing, via Andijk en Broekerhaven.

Timmerzaak:
7.1949: G. Scholtens koopt timmerzaak C. Gutter.

Koelhuis:
25.7.1950: Heiwerk koelhuis Akkerbouw klaar, 71 betonpalen geheid, 13 M. diep, 3.7 eerste 3.
21.8.1950: "1e steen" gelegd door Dirk Molen.

Raadhuis:
1950: Aanbesteding grondwerk voor nieuw raadhuis geannuleerd.

Geref. Kerk:
17.9.1950: Intrede Ds. Ype van der Woude van Terwerderadeel, geh. met Tr. Bulthuis, 4 kinderen.
1954 naar Tasmanië, werd daar barkeeper, 1977 †.

De Meiboom:
10.10.1950: Café de Meiboom verkocht aan combinatie Chr. verenigingen: Arie Verra naar Cultura.

Inwonertal:
1.1.1951: Andijk 4398 inwoners.

Koelhuis:
30.1.1951: Koelhuis Akkerbouw geopend door P. Mantel Cz.: H. Krul Jnz. voorzitter.

Dr. Kuyperschool:
1.10.1951: Meester de Boer met pensioen, werkt door!
9.1952: afscheid, toen 42 jaar bij 't onderwijs.

Ned. Herv. Kerk:
1951: Ds. Jacob Boekee. 950 zielen, wv. 464 lidmaten. 25% geen lid, 40% niet gedoopt.

Pastoorsjubileum:
6.1951: Pastoor Hooijschuur 25 jaar priester.

"Cultura":
1951: "Cultura" geopend, architect Spruijt, Amsterdam, aannemers: Koorn en de Jong, Medemblik.

Ned. Herv. Kerk:
24.6.1951: Geert Boogaard wordt hulpprediker te Enkhuizen.

Huishoudschool:
27.2.1952: Opening Chr. Landbouw huishoudschool C.B.T.B. door Min. O.K.W.

Café Schotsman:
1.1952: Café Schotsman a.d. Oosterdijk gerestaureerd en gemoderniseerd.

"Sarto":
2.1952: "Sarto" in gebruik genomen. RK vergaderlokaal - bioscoop annex kleuterschool. Was houten loods uit Hedel, 42 x 12 M. door Botman verbouwd.
Tijdelijk RK school in "Sarto" - 1958.

"Tuinbouw":
2.1952: Afd. Andijk van "de Tuinbouw" opgeheven, kassaldo geschonken aan het "Witte Kruis".

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk