Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1966 - 1967

1966 - 1967

Waterfabriek:
8.1966: Oprit vanaf "Vea" naar Kathoek gemaakt.

Wegenbouw:
15.8.1966: Brug over Schoolsloot vervangen door dam.
Schoolpad verbreed.

Afscheid K. Nierop:
2.9.1966: Afscheid van raadslid en loco-burgemeester K. Nierop Kz. (sinds 1939 in de raad.)

Waterfabriek:
1966: Nieuwe dam om zoetwaterbassin (Slibbert) vòòr Aug. boven water.

Burgemeester:
19.9.1966: Installatie burgemeester Knorr.

Brand:
18.10.1966: Boerderij Van de Meer, v.h. K. Groot Cz. afgebrand. Later moderne stal gebouwd.

Nieuwbouw:
1966: Totale bouwkosten nieuw- en verbouw: [...]

Geref. Kerk:
16.1.1967: Intrede Ds. Wopke H. de Boer van Vlaardingen.

Woning-herstel:
23.2.1967: Herstel van 10 woningen aan de Marijkestraat, kost ƒ 52.000,-.

Ned. Herv. Kerk:
1.1967: Houten noodkerk aan de Middenweg/Horn gebouwd. 21.4 in gebruik genomen.
Ds. G. Boogaard. Gift ƒ 1000,- van Herv. Weeshuis, Grootebroek. Oosterkerk verkocht aan W. Venema, als "supermarkt".

Inwonertal:

Geref. R.K. Herv. geen div. totaal
1.1.1966: 1709 1159 851 634 87 4440
1.1.1967: 1727 1212 851 641 91 4522

Geref. Kerk:
3.1967: Circulaire over hogere vrijwillige bijdragen:
er wordt in totaal ƒ 55.899,50 gegeven, moet worden ƒ 79.000,- om de begroting sluitend te krijgen.

Waterleiding:
12.7.1967: Nieuw pompstation Andijk van P.W.N. voorziet heel West-Friesland van drinkwater.

Ned. Herv. Kerk:
18.6.1967: Afscheid Ds. G. Boogaard, vertrok naar Enkhuizen.

Raiffeisenbank:
7.1967: Jb. Kluin (van Alkmaar) directeur bank. (x T. Mondt.)

Idenburgschool:
7.1967: G. de Jong, van Zwammerdam, hoofd Idenburgschool, meester F.L.A. Bezemer vertrok van Oosterhout.
7.1967: Wilhelmus J. Wester en gezin van Landsmeer, later naar Enkhuizen.

"Beschuit met muisjes":
31.7.1967: Sjoerdje Knorr geboren. Gemeenteraad krijgt beschuit met muisjes. Nestor van de raad G. de Vries zegt: "U verkeert in goed gezelschap tussen beide wethouders (H. Ruiter en C. Kuin), wat betreft het stichten van een gezin."

"Supermarkt":
23.11.1967: W. Venema opent "supermarkt" in N.H. kerk Oost.

Centrum Zuid:
4.9.1967: "Plan Centrum Zuid" in de gemeenteraad.
32 HA. 700 woningen.

Kuyperschool:
1.7.2.1969: J.P. van Dam afscheid na 37 jaar!

Bemaling:
2.12.1967: Vergadering hoofdingelanden van het "Grootslag". Plan voor nieuw gemaal te Andijk-West zal ƒ 3.000.000,- kosten. (zie 18.10.1971)

Verkaveling:
2.12.1967: Wijziging verkavelingsplan: wegennet 150 km, minder sloten gedempt. Hoofdzaak: rijpolder!


© 2001-2023 | Sitemap | Contact