Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1967 - 1970

1967 - 1970

Waterfabriek:
27.7.1967: Waterwinbedrijf achter dijk gereed.
Totale kosten ƒ 46.000.000,-
15.000.000 m³ water per jaar / per uur 2400 m³.

Lelieteelt:
1967: Leliekwekers bouwen ten Westen van de Hoeksloot een kas van 10.000 m³.
Dubbele woning kost ƒ 64.700,-.

Woningbouw:
21.3.1968: Vergunning voor de bouw van 10 bejaardenwoningen op de Bangert.

"de Toekomst":
21.3.1968: Vergunning uitbreiding winkel "de Toekomst" a.d. Middenweg 39a.

Buurtjeskerk:
23.4.1968: Sloopvergunning voor Buurtjeskerk.Verkocht aan De Winter te Medemblik voor ƒ 3500,-.

Raiffeisenbank:
9.8.1968: Vergunning tot bouw van bankgebouw met boven- woning aan de hoek Marijkestraat-Horn RABO.

Nutsspaarbank:
9.8.1968: Vergunning tot bouw van bankgebouw met woning aan het Kleingouw. 15.7.1969 in gebruik genomen door notaris Steenpoorte. Architect Jo Roelof Zeeman, aannemer Scholtens.

Centrum Zuid:
2.9.1968: Aanbesteding grondwerk plan Centrum Zuid. Laagste: J. Ooms + Zonen, Avenhorn.
ƒ 384.400,-, o.a. brug over Kleingouw.

Lelieteelt:
8.7.1968: "Liliade" te Akersloot. Voor het mooiste geheel van 20 en meer soorten: ereprijs met lof van de jury aan Kl. de Jong te Andijk! Idem mooiste lelie "Bonfire".

Pastorie:
14.10.1968: Stichting "St. Joseph" koopt N.Hv. pastorie Buurtje voor nonnen.

Secretaris:
3.9.1969: Afscheid secr. J. Drijfhout, vertrok naar Vorden. Volgt P. van Gosliga 1.11.69.

Sloop woningen:
16.9.1968: Plan tot sloping van 20 woningen, zg: "duiventillen".

Streekplan:
23.1.1969: Ontwerp Streekplan, o.a. proefpolder recreatieterrein.

Dorpshuis:
3.6.1969: Plan uitbreiding Dorpshuis. ƒ 90.000,- lening met gemeentegarantie.

Ned. Herv. Kerk:
31.8.1969: Intrede Ds. Albert Spaargaren als hulpprediker, Andijk-Wervershoof.

Woningbouw:
9.1969: Vergunning voor bouw van 47 bejaardenwoningen door Scholtens te bouwen en 48 eensgezins- woningen te bouwen door Botman.
5.11.1969: Burgemeester Knorr slaat 1e paal voor woningbouw in Plan Zuid.
1970: Eerste 6 huizen in plan Zuid vrijgegeven.

Secretaris:
1.11.1969: P. van Gosliga van Medemblik wordt gemeente- secetaris.

Sportveld:
4.2.1970 Plan voor uitbreiding Westersportveld.
Kosten: ƒ 71.680,- , jaarlijkse lasten voor gemeente ƒ 14.470,-.

Aardgas:
11.6.1970: Aansluiting aan aardgasnet, "kop van Noord-Holland".

Inwoneraantal:
31.12.1970: Andijk 4620 inwoners, (vorig jaar 4602), in 1969 geboren 116, overleden 51, ingekomen 174, vertrokken 221.

Rabobank:
23.2.1970: Opening nieuwe Rabobank door Chr. Mondt Sr.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact