Kistemaker

Thuis » Historie » Beknopte Kroniek der Gemeente Andijk » 10 » Pagina 70-73

10. Uitvloeisels van het Franse bewind

Enkels staaltjes van bemoeiingen in het binnenlandse bestuur van West-friese gemeenten door de Franse overheersers. In het jaar 1611 lieten ze de zogenaamde hannekemaaiers in het land, die zelfs tot in Andijk doordrongen. Dit waren grasmaaiers die meestal uit het Munsterse kwa- men en in zes weken tijds ƒ 40,- verdienden.

In datzelfde jaar werd Willem Singer voor één jaar benoemd tot waardschap van de polder. Deze benoeming geschiedde door het bestuur van Lutjebroek onder Franse druk.

In 1812 eiste de prefect van het arrondissement Hoorn elke vrijdag een opgave van de hoeveelheid aanwezige tarwe in Andijk en Wervershoof. In 1813 hadden Franse troepen wandaden en moorden gepleegd in Woerden en voor de nagelatenen van de slachtoffers werd zelfs in Andijk gecollecteerd.

In een brief van oktober 1813 lezen we dat de prefect Lafaille de Maire van Andijk last geeft dat er geen loterijen, vooral niet in etenswaren, binnen zijn gemeente gehouden mogen worden.

In september 1813 lezen we dat opgave wordt gevraagd van kermissen of jaarmarkten in het district Hoorn; dat men werk maakt van beperking van veeziekten, er worden zelfs inspecteurs over het hooi benoemd, om toe te zien dat dit wel goed droog wordt ingehaald, teneinde het aantal branden als gevolg van hooibroei te beperken.

Op 29 oktober 1813 krijgt de Maire van Andijk (C. Veer) van dezelfde onderprefect Lafaille een schrijven dat hij voortaan geen antwoord op zijn brieven krijgt als deze niet gedateerd zijn. Ook toen dus al bureaucratie. In december 1813 werd de heer C. Veer definitief tot Maire van Andijk benoemd.

Het wapen van Andijk bleef tot 1816 de gekroonde Franse adelaar. Op 20 september van dat jaar kreeg de gemeente Andijk van de Hoge Raad uit Den Haag zijn tegenwoordig wapenschild. Het wapenschild prijkt vooraan in dit kroniekje; de beschrijving ervan staat er onder. Op 25 mei 1812 toen de gemeente dus nog onder Franse druk stand, moesten op order van Napoleon drie arbeiders voor rekening van de gemeente naar den Helder om aan de verdedigingswerken te arbeiden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk