Kistemaker

Thuis » Historie » Beknopte Kroniek der Gemeente Andijk » 11 » Pagina 73-75

11. Keuren

De vroede vaderen van Andijk hadden, na het vertrek van de Fransen, door de liefde voor hun geboortedorp natuurlijk nog veel ernstiger zorgen voor haar dan een vreemde overheerser hebben kon. Dat blijkt zeker uit het onderstaande.

Uit 1818 dateert een keur van 28 artikelen bevattende bepalingen die in hoofdzaak ook thans nog moeten worden nageleefd. Wij doen een greep uit deze 28 stuks. Bijvoorbeeld:

Bij de jaarlijkse schouwing moesten deze artikelen voor het huis staan. Werden deze bepalingen niet nageleefd dan volgden diverse boeten.

Er werden slechts enkels grepen gedaan uit de keur, teneinde niet te langdradig te worden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk