Kistemaker

Thuis » Historie » Beknopte Kroniek der Gemeente Andijk » 16 » Pagina 125-126

16. Raadhuis en secretarie

Het raadhuis.
In 1848 had de gemeente het oude raadhuis, dat tevens voor secretarie diende, aangekocht en eerst in 1921 werd begonnen met de bouw van het nieuwe, dat in 1922 in gebruik werd genomen. De eerste steen voor dit raadhuis werd gelegd door de oudste inwoner van Andijk en wel door Evert de Vries, toen 92 jaar oud, op 9 september 1921. Dit gebouw staat zeer practisch in het midden der gemeente en is een sieraad voor Andijk.

Met het gebouw dat voor de secretarie gebruikt werd, hebben heel wat meer wisselingen plaats gehad. Nadat het oude raadhuis, als hierboven gezegd in 1648 was aangekocht werd in 1903 in de Geuzenbuurt een nieuw gebouw gezet en wel tussen de woningen van wijlen oud-burgemeester Kooijman en wijlen dokter Heenck. De westzijde van de woning was secretarie, de oostzijde woning van de gemeentesecretaris. In 1921 werd aan de Kleingouw een nieuwe woning voor de secretaris gebouwd en werd de oude secretarie bestemd voor het hoofd van de middenschool. De secretariestukken vonden nu in het nieuwe raadhuis een veilige plaats.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk