Kistemaker

Thuis » Historie » Beknopte Kroniek der Gemeente Andijk » 17 » Pagina 127-129

17. Personen in gemeentedienst

Burgemeesters Secretarissen
C. Veer
P. Kooijman
M. van der Maar
0. Groot
R. Kooijman Pzn
J. Kooijman Rzn
P. Kooijman
P. Groot
1812-1816
1816-1817
1817-1845
1845-1859
1859-1891
1891-1895
1895-1919
1919-1945
P. Smit
M. van der Meer
R. Kooijman
J. Kooijman
P. Brander
D. Kooijman
C. Klomp
F. Tjaberings
P. de Boer
1811-1817
1817-1845
1846-1891
1891-1895
1895-1902
1902-1905
1905-1916
1916-1919
1919-

Vanaf 1817 tot 1850 stond naast de burgemeester nog de man met de naam van assessor is wethouder.

Ontvangers Geneesheren
M. van der Meer
R. Kooijman
Gerrit Prins
Simon Prins
P. Kollis
J. Dol
V. Veer
A. Bakker
1817-1823
1823-1859
1860-1862
1862-1873
1873-1878
1878-1917
1917-1938
1938-
H. Blokker
B.J. Imming
daarna gemeente
ambt
P. Stolp
P. Hammes
J.A.L. Heenck
J.E.M. d' Arnaud
-1829
1829-1857


1857-1859
1859-1900
1900-1928
1928-

Gemeenteveldwachters
T. Vlam
A. Bil-Kooijman
G. Luit
K. Singer
P. Kooijman Azn
J. Rol
D. Prins
A. Griffioen
R. Zandbergen
1812-1825
1825-1828
1828-1832
1832-1847
1847-1855
1855-1895
1895-1898
1898-1924
1924-

Doodgravers
Westerbegraafplaats,
aangelegd ± 1826.
Op 1 januari 1829 is de eerste overledene begraven


Oosterbegraafplaats,
aangelegd in 1914
J. Langenberg
C. Smit
Ph. Smit
Jb. Smit
Kl. Knip
Jb. Smit
H. Klinger
C. van Zwol
1829-1858
1858-1863
1863-1882
1882-1913
1913-1918
1918-1927
1927-1932
1932-
P. Doef
D. Burger
Jb. de Vries
H. de Boer
1914-1919
1919-1935
1935-1943
1943-

Omstreeks 1818 betaalde de gemeente de onderstaande salarissen per jaar; burgemeester ƒ 350,-, ontvanger ƒ 149,40, postbode ƒ 63,-, veldwachter ƒ 120,-, vroedvrouw ƒ 150,-, schoolmeester ƒ 407,-.

Gelukkig zijn deze salarissen in de loop van een eeuw veel verbeterd, want in 1929 had bijvoorbeeld de burgemeester ƒ 2850,-, de secretaris ƒ 2800,-, de ontvanger ƒ 1650,- en de gemeentebode ƒ 750,-.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk