Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » 100 jaar Wonen, Werken en Welzijn op de Oosterdijk

100 jaar Wonen, Werken en Welzijn op de Oosterdijk

(Wim van Zwol, 1997, ISBN 9789064552564)

'Oosterdijks Belang' 100 jaar wonen, Werken en Welzijn is niet alleen een verhaal over een buurtvereniging, maar vooral een verhaal over mensen. Mensen die van 1897 tot 1997 aan de Oosterdijk gewoond en gewerkt hebben.
Het verhaal van boeren en knechten, moeders en meiden, kleine en grote kinderen in hun strijd om een menswaardig bestaan.
Het verhaal over de strijd van 'mensen die met hun handen het geld verdienen' met 'pennelikkers' en 'letter-eters' over het verkrijgen van noodzakelijke nutsvoorzieningen. Het verhaal over ingekwartierde Duitse soldaten en onderduikers in hetzelfde huis. Het verhaal over de bijna dijkdoorbraak van 1916 en de verkaveling van 1975, gebeurtenissen die de buurt sterk veranderden.
Kortom het verhaal van de jaren waarin alles anders werd, maar wat gebleven is, is de 'Gemeenschapszin'.
Die gemeenschapszin van de huidige generatie Oosterdijkers (25 gezinnen) heeft ervoor gezorgd dat dit unieke boek tot stand is gekomen.

De auteur, W. van Zwol, gepensioneerd hoofdconducteur van de Nederlandse Spoorwegen, is op 30 september 1930 op de Oosterdijk geboren. Hij heeft daar tot 1955 gewoond. Zijn hobby is het schrijven van boeken en korte verhalen. Het eerste boek 'Slimmer dan de vijand' verscheen in 1972 (Dit verhaal speelt zich af op de Oosterdijk). Sindsdien zijn er nog 9 boeken verschenen.

INHOUD

Voorwoord burgemeester van Enkhuizen
Voorwoord burgemeester van Andijk
Inleiding
De Oosterdijk
Historisch Overzicht
De Waterhuishouding
Geschiedenis van den Polder Het Grootslag
Bewoning
Dijkbreuk
Crisisjaren 1920-1940
1897 Oprichting Buurtvereniging 'Oosterdijks Belang'
Begrafenis Vereniging
Brandweer aan de Oosterdijk
Elektriciteit
Telefoon
Waterleiding
IJsclub
Zomertijd
Oorlog '40-'45
De buurtvereniging jubileert
Oosterdijk bij Andijk of Enkhuizen
De verkaveling 1950-1990
Welzijn
Wonen - Werken - Welzijn aan de Oosterdijk
Overzicht bestuursleden 'Oosterdijks Belang'
Herinneringen aan de Oosterdijk
Bronvermelding

100 jaar Wonen, Werken en Welzijn op de Oosterdijk

Bronvermelding

GERAADPLEEGDE BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN, KAARTEN EN FOTO'S

Andijker Middenstander
Ant Hovenga-Dekker, 'Het boerenleven in de twintiger jaren'
Archieven Hoorn en Haarlem Westfriese gemeenten
'Bommen op de Roerdam' door Paul Brickhill
'De bange januari-nacht', (Peter Ruitenberg)
'De historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstad Enckhuysen, uitgegeven door de vereniging Oud Enkhuizen 1984'.
De Telegraaf, 3 maart 1916
De Telegraaf
De 57e bundel Het Historisch Genootschap Oud West-Friesland
Enkhuizen, Aantekeningen uit het verleden, de delen 1, 2 en 3 door D. Brouwer
Enkhuizer Courant, 18 januari 1916
Enkhuizer Courant
Enkhuizen en het Grootslag: Twee schilderijen bekeken, uitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen
Enkhuizen, Hoeksteen van West Friesland, M.A.J. Visser
Gedeelten uit 'Vereniging West-Friesch Historisch Genootschap' (Ir Bert Mantel)
Geschiedenis van den Polder Het Grootslag door de heren P. Noordeloos en Joh. Morsink
Historie Der vermaerde Zee- en Koopstadt Enkhuizen: Geeraerdt Brandt en Sebastiaan Centen
Jaarboeken 'Steevast' van de Vereniging Oud Enkhuizen
'Jaarboekje Oud Andijk 1992, Jaargang 16'
Jaap Mantel: foto's
Notulen- en kasboek 'Oosterdijks Belang'
Oud Andijk in Beeld deel 2
'Van Boerenboom naar Weeshuispolder' (Uitgaande ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Brandweer Enkhuizen)
Vereniging West-Friesch Historisch Genootschap: Beschrijving van driedelig paneel Noorderdijk of Oosterdijk.
Vuurtorens: Romke van der Veen
Werkgroep 'Herdenkende Activiteiten' van de Buurtvereniging 'Oosterdijks Belang', bestaande uit: Jan de Boer, Marco en Caro Hooijman, Anton Kiss, Antoon van der Lee, Ronald Oostendorp en Marry Vollebregt
West-Friesland in oude kaarten - Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Westfries Weekblad
West Friesland 'Oud en Nieuw', P. Schuurman
Wat mondeling of schriftelijk door vele oud-buren en tegenwoordige bewoners werd meegedeeld aan de Werkgroep en aan de auteur persoonlijk.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk