Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » Andijk in de 20e eeuw

Andijk in de 20e eeuw

(Dirk Spijker en Jacco Mantel, 2019)

Andijk is in de 20e eeuw enorm veranderd. Eerst was er de januaristorm in 1916 toen de dijk ter nauwernood behouden bleef. Het gevolg was dat er plannen gemaakt werden om de dijk te versterken, deze werd verhoogd en verbreed waardoor er bijna 300 huizen verplaatst moesten worden en vele kilometers nieuwe dijkgracht en wegen gegraven en aangelegd werden. Dit werd een enorme operatie met veel hand- en paarden- en stoomkracht. In het laatste kwart van deze eeuw werd de polder verkaveld. Van een vaarpolder werd een rijpolder gemaakt.

Door het verzamelen van ansichtkaarten, oude foto's, knipsels en boeken werd regelmatig de vraag gesteld – jullie moeten eens een boek maken –, dit om de geschiedenis te bewaren en te onderstrepen wat ons voorgeslacht gepresteert heeft. Veel is al beschreven in boeken van Piet Kistemaker, Jan v.d. Gulik en Peter Ruitenberg. De fotokaarten die wij geselecteerd hebben zijn maar een gedeelte van onze collectie en daarnaast hebben wij van andere verzamelaars enkele kaarten mogen gebruiken. Er staan enkele foto's van mindere kwaliteit in het boek, maar omdat deze bijzonder zijn of goed in het totaalplaatje passen hebben we ze toch opgenomen.

De opbouw van het boek is als volgt, we gaan van oost naar west, van Dijkweg nr. 1 tot Driehuizen inclusief de padjes en straatjes, dan gaan we achter dijk terug naar oost en verder met alle zijwegen van oost naar west en vervolgens de Knokkel, Horn, Kleingouw en Bangert. En achterin het boek nog enkele aparte onderwerpen. Om u een goed beeld te geven hoe de bebouwing voor de dijkverzwaring was zijn er kaarten tussen gevoegd die in 1916, voor de dijkverzwaring, zijn getekend.

Sommige foto's zijn ook in andere boeken afgebeeld maar zijn opnieuw geplaatst i.v.m. een aansluitend overzicht van situaties. Omdat een foutje gauw gemaakt is noemen we niet veel namen van bewoners van de huizen, wel hebben we geprobeerd om veel historische feiten en wetenswaardigheden te vermelden. Tussen de foto's staan plattegronden, getekend in 1916, die laten de oude situatie voor de dijkverzwaring goed zien.

Het was voor ons een hele grote, maar ook mooie klus om dit boek samen te stellen en wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Andijk in de 20e eeuw

© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk