Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » In een Ommezien

In een Ommezien

Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Andijk

Colofon
Inhoud
Inleiding
Woord vooraf
Geschiedenis - landelijk 1806 - 1917
Andijk omstreeks 1870
"De vreze des heren is het beginsel der wijsheid"
School van de ouders 1900 - 1913
1914 - 1945 De school tijdens en tussen twee wereldoorlogen
Roelof Prins 1867 - 1943
Interview met Ali Baalbergen
Herinneringen van J. van der Velde
1914 - 1922 "In het verleden ligt het heden"
Uit de (bestuurs) school geklapt
Ere-voorzitter Gerrit Prins Jbzn.
Eén van de velen .... juffrouw R. Dijk
Journaal van de Christelijke School te Andijk. De jaren 1945 - 1973
Alle begin is moeilijk
Interview met mevrouw A. Horjus-Spoelstra
Het handwerkonderwijs van mevrouw D. Groot
De periode 1974 - 1985
Het waren echt tien jaren
Ere aan de ere-voorzitter H. de Jager
Ontwikkeling van het kleuteronderwijs en lager onderwijs naar het basisonderwijs (1900 - 1985)
Geïntegreerd basisonderwijs 1985 - heden
Slotwoord

In een Ommezien

© 2001-2023 | Sitemap | Contact