Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » Kent u ze nog… de Andijkers

Kent u ze nog… de Andijkers

(Piet Kistemaker, 1972)

Kent U ze nog?
Nee, U zult ze niet allemaal kennen, Andijk is zo'n langgerekt dorp dat oost en west elkaar slechts zelden ontmoeten.

Maar zowel van oost als van west vindt U hier foto's. Andijk is zeer rijk aan verenigingen. Dr. C. D. Scheer, oud-Andijker, berekende reeds in 1935 dat alle inwoners van Andijk, van zuigeling tot grijsaard, ieder lid van drie verenigingen waren. Muziek, zang, toneel, sport, politiek, bedrijf en ambacht, alles is op Andijk ruim vertegenwoordigd. Naast die verenigingen zijn er nog verscheidene kleinere clubs. We hebben van verschillende verenigingen foto's verzameld. Mogelijk is of was U van een of meer van deze verenigingen lid, in elk geval vindt U familieleden of bekenden. Bekijk ze maar eens goed, desnoods neemt U er een loupe bij als de figuurtjes soms wat erg klein zijn…

Behalve van de verenigingen verzamelden we foto's van enkele dorpstypen. Sommigen ervan heeft U beslist wel gekend… „O ja, die”, zult U zeggen, „die heb ik bèst gekend, en die ook, welja, die kende immers iedereen! Moid, wat hewwe we een lol had”! We wensen U een prettig weerzien!

Een speciaal woord van dank aan de verzamelaars, die zo bereidwillig hun foto's in bruikleen afstonden. Ook aan hen die hielpen zoveel mogelijk alle namen op te sporen, ook al viel dat bij heel oude foto's soms niet mee.

Veel mooi's van oud-Andijk is hiermee bewaard gebleven. Andijk verandert snel, vooral de laatste jaren! Ons boekje is een dankbare herinnering aan „de goeie ouwe tijd”

Dit boek is (per 1 november 2022 niet meer) te koop bij Uitgeverij Europese Bibliotheek.

Kent u ze nog… de Andijkers

© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk