Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » 't Staat niet stil

't Staat niet stil

(Guus van Gelder, 1986)

VOORWOORD

Toen ongeveer een jaar geleden het bestuur van de Stichting Sport en Cultuur liet blijken er prijs op te stellen dat de geschiedenis van de Stichting en haar hoofddoel –het bouwen en in stand houden van "Cultura"– eens op schrift werd gesteld, heb ik dat spontaan opgepakt.
Dit, omdat ik van mening ben dat het hele gebeuren rond "Cultura" dermate uniek was en nog steeds is, dat de Andijker gemeenschap daar best trots op mag zijn. Vandaar dit boek dat naar ik hoop naast de bestaande film (Wanneer en Hoe het ontstond) een waardevolle bijdrage is voor het voortbestaan van de Stichting en haar gebouw "Cultura".
Het was geen gemakkelijke taak, vooral omdat er in de beginjaren weinig aan notulering werd gedaan. Daar zal de tijd wel voor ontbroken hebben.

In het verhaal zult u verscheidene keren de aanduiding Stichting of bestuur tegenkomen als het stichtingsbestuur wordt bedoeld.
Als data van toetreding van bestuursleden heb ik steeds het eerste moment van het voorkomen in de notulen genomen. De werkelijke data waren in deze beginjaren altijd eerder omdat een benoeming toen via 't Nut liep.

Het zal zeker zo zijn dat u bij het lezen van dit boek eigen herinneringen heeft aan gebeurtenissen die ook in dit verhaal zouden passen. Dat blijft altijd zo.

Van diverse mensen heb ik de nodige medewerking ontvangen, waarvoor mijn dank.
Tenslotte wil ik mij bij voorbaat verontschuldigen voor de zijsprongen die in het verhaal worden gemaakt en dat weleens persoonlijke opvattingen worden geuit. Daaraan is bij zo'n boek niet te ontkomen.

G. van Gelder
't Staat niet stil

© 2001-2023 | Sitemap | Contact