Kistemaker

Thuis » Religie » Buurtjeskerk

De stoelen uit de Buurtjeskerk

Op Andijk heeft de Andijker Stierenvereniging bestaan; de zogenaamde ‘bullestiek’, tot de burgerlijke gemeente toestemming verleende dat deze belangenvereniging op 13 maart 1961 werd opgeheven.
De baten werden verdeeld onder:

de Nederlandse Hervormde Gemeente van Andijk-West: 40%
de Rooms Katholieke kerk van Andijk: 40%
de Gereformeerde Kerk van Andijk: 20%

De Hervormde Gemeente ontving in januari 1963 ƒ 7.000,- uit de opbrengst van de verkoop van het ‘bullenland’.
De Kerkvoogdij had het te ontvangen geld op voorhand reeds gedeeltelijk besteed voor de aanschaf van nieuwe stoelen voor de Buurtjeskerk, waaraan grote behoefte bestond.
Van de gekochte 100 stoelen werden er 78 in de kerk en het catechisatielokaal geplaatst en de overige 32 in de ‘kerkekamer’, de voormalige consistorie.
Op 14 oktober 1962 konden de kerkgangers voor de eerste keer op deze nieuwe eiken knopstoelen met biezen zittingen plaatsnemen.

Buurtjeskerk

Bij de verkoop van de Buurtjeskerk in 1968 zijn de stoelen voor het grootste deel en voor een luttel bedrag overgegaan in handen van liefhebbers en zo staan er ook nu in verschillende Andijkse woonhuizen nog steeds stoelen uit de Buurtjeskerk.
Volgens zeggen stonden er in de wachtkamer van dokter Huls ook van deze stoelen opgesteld.
De Hervormde Gemeente van Andijk-Wervershoof heeft zelf een aantal behouden dat nog steeds dienst doet in de kerkenraadkamer van het huidige kerkgebouw aan de Middenweg, waarvan er één op het liturgisch centrum in de kerkzaal dient als zetel voor de predikant.

Jan Nijboer,
‘Hervormde Pastorie’, Andijk.
September 2005.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk