Kistemaker

Thuis » Diversen » Advertenties » Juli 1945

Vier bladzijden geschiedenis . . . . .
Advertentie in weekblad "de Andijker", juli 1945

 

      uit winkelboekjes.

1.In "crisistijd": 9 Mei 1932. 2. Voor de oorlog: 8 April 1940.


vorige 16.54


2 pond suiker 36 2 pond suiker 50
1 pond vet (deze week) 19 1 pond rundvet 48
2 pond Norma margarine 84 ½ pond roomboter 65
1 pond rijst 12 ½ pond margarine 35
½ pond Bruss. kermis 19 1 pond griesmeel 16
1 pond soda 4 ½ pond tum-tum (lilliput) 25
½ pond stijfsel 5 1 ons gekleurde hagelslag  10
1 pak Zwaluw 13 3 ons kransjes en bitterk. 30
5 vliegenvangers 12,5 1 ons boterhamworst (dik) 12
½ pond pinda's 6 1 pak driepaardjes 8
 totaal 18.64,5 1 pond pruimen 22
½ pond korte tabak 20 1 pakje Fifty Sigaretten 15
18.84,5 1 pak Radion 17,5
afbetaald 7.50 1 pond zout 6
rest 11.34,5 totaal 3.59,5

Betaald P.K.


3.In oorlogstijd: 29 Nov. 1944. 4.Na de oorlog: 28 juni 1945.


1½ pond rogvlokken (volgt) -- 54 ons Eng. biscuit 3.16
3 bon kaas 54 6 reepen 60
4 bon zout 168 (volgt) -- 6 bon suiker 63
1 pk. Aroszoetmiddel 56 6 bon zout 6
3 bon Hong.bl. C77 (volgt) -- 6 bon Eng. zeep 30
1 heiboender 23 ½ pond rijst 12,5
½ pond Fama D.E. 36 ½ flesch azijn 15
1 pond garagezeep 50 1 stukje zeep 10
1 fl. Luycks jus (volgt) -- 1 fl. vloeibare zeep 30
2 pakjes Panko 30 1 pakje zuiveringszout 25
1 pakje Roerom 15 1 pakje Airline cigaretten 1.20
1 st. Scottyzeep 10 1 doosje vaseline 30
1 pakje Noblito 28 zwachtels 20
totaal 3.02 totaal 6.37,5

Betaald P.K.

Betaald Gea K.

De vijfde bladzij is nog blanco . . . . Wat mogen wij voor
U noteren? Er komen deze week belangrijk meer bonnen
uit dan vorige keer. (Het werd ook wel wat schraal).
De klanten die bon D 06 bij ons ingeleverd hebben, zullen
een prima kwaliteit VET ontvangen. Wij hopen dat dit zo-
danig in de smaak zal vallen, dat U ook in het vervolg,
evenals vroeger, v e t bij ons blijft kopen.
Er wordt met spoed gewerkt aan de distributie van TABAKSARTIKELEN. Mogen wij op uw bon rekenen.

Happy days are coming again . . . .

Al wekenlang zien wij uit naar de komende PUDDINGbon.
Zodra die aangewezen is komen we even bij U aan. Be-
waart U die bon voor ons? Wij leveren U dan t.z.t. eerste
klas fabrikaten.
Wij doen overigens al wat mogelijk is om aan meer goede-
ren te komen. Van verschillende fabrieken ontvingen wij
bericht dat ze graag zouden leveren áls ze maar kolen hadden.
Nu is de Maas weer vrij en worden kolen hierheen ge-
bracht . . . gelukkig! De fabrieken gaan weer draaien . . .
het wordt weer elke dag beter en b e t e r !
P.S. Wij hebben nog niewe winkelboekjes, mogen we er een voor U reserveren?

in crisistijd . . .
voor de oorlog . . .
in oorlogstijd . . .
na de oorlog . . .
uw kruidenier (logo Piet Kistemaker, Andijk-Oost)

 

Vier bladzijden geschiedenis . . . . .

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk