Kistemaker

Thuis » Diversen » Bibliografie van Andijk » 2013-2018

Bibliografie van Andijk (2013-2018)

2018
Doorenbos, Henny. Een muzikale oude dame: Excelsior 125 jaar. Jaarboek St. Oud Andijk.

Gruiter, Jaap L. v.d. Dreigend gevaar voor de polder het Grootslag in 1945. Jaarboek St. Oud Andijk.

Leek, J. Proefsleuvenonderzoek aan de Cornelis Kuinweg 17, Andijk. West-Friese Archeologische Notities nr. 33.

Prins, Meindert J. Oud-Andijkers als bevrijders in mei 1945. Jaarboek St. Oud Andijk.

Redactie, 2018. Oosterdijk: de Noorderdijk van Drechterland. Jaarboek St. Oud Andijk.

2017
Redactie. Andijk: vijfduizend Westfriese dwarskoppen die 't maken. Jaarboek St. Oud Andijk.

Ruitenberg, Peter. Blauw bloed in de Andijker Proefpolder. Jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Uitgave Westfries Genootschap.

Schinning, F.C., J. van Leeuwen en C.M. Soonius. Cornelis Kuinweg 33, Andijk. Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Gemeente Medemblik. West-Friese Archeologische Notities nr. 21.

Schinning, F.C. en S. Gerritsen. Sorghvliet Andijk. Een archeologisch- en bureauonderzoek. Gemeente Medemblik. West-Friese Archeologische Notities nr. 20.

Spijker, Dirk. De trein die nooit kwam. Jaarboek St. Oud Andijk.

Tensen, Wim en Jaap. Den Vaderlant ghetrouwe (dl. 2). Jaarboek St. Oud Andijk.

2016
Butterman, Jaap. Urkers in Andijk. Jaarboek St. Oud Andijk.

Gruiter, Jaap L. van de. Evacués sanatorium ‘Zonnegloren’. Jaarboek St. Oud Andijk.

Meyles, Jaap. Waarom een proefpolder in Andijk? Jaarboek St. Oud Andijk.

Prins, Meindert J. Wim en Jaap Tensen. ‘Den Vaderland Ghetrouwe’(dl.1). Jaarboek St. Oud Andijk.

Spijker, Dirk. Stolpboerderijen op Andijk. Jaarboek St. Oud Andijk.

2015
Kieft, Siem. Burgemeester Doumastraat 57. Jaarboek St. Oud Andijk.

Kuin, Jos. Buitenpolder/Koopmanspolder. Jaarboek St. Oud Andijk.

Leeuwen, J. van. Plangebied Veenakkers 13, Andijk, gemeente Medemblik. Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek. Westfriese Archeologische Rapporten nr. 82.

2014
Jonker, Jacob. Meester Kok, schoolhoofd Westerschool 1941-1968. Jaarboek St. Oud Andijk.

Spijker, Dirk. Dijkweg 43-44. Slagerij Nijdam. Jaarboek St. Oud Andijk.

2013
Arkema, M.A.M. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en opgraving bedrijventerrein Zuid, Andijk. Archeologisch onderzoek naar sporen van bewoning in de bronstijd in West-Friesland. Oranjewoud B.V., Archeologische Rapporten nr. 2012/62.

Kieft, Siem. Landstraat 2, Andijk. Jaarboek St. Oud Andijk.

Mazereeuw, Tiny. Adrianus Griffioen (Veldwachter 1898-1924). Jaarboek St. Oud Andijk.

Spijker, Dirk. Dijkweg 207 en de bolbliksem. Jaarboek St. Oud Andijk.

« 2007-2012 | 2019 »

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk