Kistemaker

Thuis » Diversen » Gedenkboek Hoogkarspel 1940-1945 » Pagina 3

2. Voorwoord

Het is ongetwijfeld een goede gedachte geweest om de verschillende belangrijkste gebeurtenissen op allerlei gebied uit de bezettingstijd te doen vastleggen door personen, die dit zelf hebben medegemaakt of daarbij ten nauwste waren betrokken.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om met de aldus verzamelde gegevens het gemeente-archief te completeren, doch gezien de grote belangstelling, welke onder de ingezetenen voor dit historisch, onopgesmukt verhaal bestond, is tot vermenigvuldiging en verspreiding daarvan overgegaan.

Dat dit boekje eerst thans, ruim 2½ jaar na de bevrijding, verschijnt, heeft zijn technische oorzaken en ook zijn voordelen. De verhalen komen niet "warm van de plaat", zijn niet vervuld van haat- en wraakgevoelens, doch achteraf rustig overdacht en op papier gesteld.

Een ieder, die in deze gemeente de periode van 1940-1945 heeft medegemaakt, en daarbij op de een of andere manier heeft ondervonden wat het zeggen wil : geknecht te zijn, zal zich gaarne nog eens verdiepen in dit boekje en bij het lezen daarvan de toestanden en omstandigheden, waarin wij toen verkeerden, wederom duidelijk voor ogen kunnen stellen.

Wanneer de inhoud van dit boekje er toe zou kunnen bijdragen, dat de geest van eensgezindheid en saamhorigheid, welke toch in de bezettingstijd een kenmerk was van alle goedwillende burgers, ook voor de toekomst gehandhaafd zou kunnen blijven, dan is aan de bedoeling van de verschillende schrijvers van dit werkje m.i. zeker voldaan.

HOOGKARSPEL, Kerstmis 1947

P. GROOT, burgemeester


Bovenstaande tekst is overgenomen uit het
"Gedenkboek" Hoogkarspel 1940-1945, uitgegeven in 1947.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk