Kistemaker

Thuis » Diversen » Krantenknipsels » 10-1-1963

Andijker „Bullestiek” is thans opgeheven
(10-1-1963)

Baten voor drie kerken

ANDIJK — De stierenvereniging te Andijk-West, die door veranderde omstandigheden haar bestaansrecht heeft verloren, is in liquidatie gegaan, na een besluit van de leden, dat met algemene stemmen werd genomen. Dit besluit vond bekrachtiging door de donderdagavond in Cultura gehouden publieke verkoping van het 2.01.50 ha grote zgn. „bulleland” bezuiden het Kleingauw te Andijk-West.

Het land werd eerst in drie percelen aangeboden en daarna in combinatie gemijnd door de aannemer-makelaar de heer A. de Graaf te Enkhuizen, in opdracht van de heer S. J. Knip Pz. te Andijk voor de somma van ƒ 19.410,-.

Met deze liquidatie is een vereniging verdwenen, die men wel als de oudste van Andijk mag aanmerken. Hoewel, zoals de de secretaris-penningmeester de heer K. Groot Cz. ons meedeelde, de oudste notulen verloren zijn geraakt, kan men uit nog aanwezige notulen teruggaan tot 1839. Het land dat donderdagavond onder de hamer kwam, werd in 1846 door de vereniging aangekocht, en dat er inmiddels wel wat veranderd is, bewijst het bedrag wat men er toen voor betaalde. Het klinkt ongeloofwaardig maar het bedrag was ƒ 1300,-.

Zij vermeld, dat volgens de statuten, de baten bij eventuele liquidatie verdeeld moeten worden onder Buurtjeskerk, gereformeerde kerk en r.-k. kerk, resp. 40, 40 en 20 procent elk.

Het huidige bestuur bestaande uit de heren G. v. d. Meer voorzitter, Jn. Neefjes 2e voorzitter en K. Groot Cz. secretaris-penningmeester, waarvan de laatste niet minder dan 36 jaar in deze functie, is nu met de verdere afwikkeling van zaken belast. En dan zal het „bullestiek” slechts herinnering zijn geworden.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Andijker „Bullestiek” is thans opgeheven (10-1-1963)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk