Kistemaker

Thuis » Diversen » Kroniek van West-Friesland » 1968-1972

Andijk: Selectie uit de Kroniek van West-Friesland (1968-1972)

2 mei 1968
Prins Claus bezichtigt tijdens zijn werkbezoek aan West-Friesland het nieuwe Dorpshuis 'Het Centrum' te Venhuizen en opent het provinciaal waterwinstation te Andijk.

1 juli 1969
De heer J. P. van Dam neemt na een ambtsperiode van 37 jaar als onderwijzer aan de christelijke school afscheid en beëindigt tevens de bestuursfuncties in kerkelijke en culturele verenigingen.

30 augustus 1969
Voor de reünie van het uit Andijk afkomstige geslacht Vriend kwamen honderdentwintig familieleden, waaronder vier leden uit Amerika, voor een gastdag bijeen.

23 februari 1970
Kassier C. Mondt opent het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank. In de hall is de door hem zelfgemaakte spreuk: 'Al deze stenen voor sparen en lenen' aangebracht.

29 december 1970
De Sarto-bioscoop en het City theater te Lutjebroek beëindigen de filmvoorstellingen na een bestaan van 24 jaar. Door de televisie en het grote aantal dansgelegenheden is een exploitatie niet meer lonend.

27 mei 1971
Burgemeester J. F. G. Knorr ontvangt het eerste exemplaar van het boekje 'Andijk in oude ansichtkaarten' met tekst van de Andijker historicus P. Kistemaker.

4 september 1971
Op de 47ste Westfriezendag, die door 400 van de 1956 leden wordt bezocht, wordt de contributie met vijf gulden tot ƒ 20,- verhoogd. Het aftredend bestuurslid, de heer H. Langedijk, wordt benoemd tot ere-lid en ontvangt de ere-penning in zilver van het genootschap. De heer P. Kistemaker uit Andijk, amateur historicus en de heer J. v.d. Vliet uit Wognum, regisseur, ontvangen uit handen van voorzitter Breebaart het ere-diploma.

18 oktober 1971
De aannemingsfirma Bakker en Van der Kolk te Hoorn begint met de bouw van het nieuwe poldergemaal: de start van de ruilverkaveling van de polder 'Het Grootslag'; kosten ƒ 2.186.000,-.

19 augustus 1972
In het Dorpshuis wordt een reünie gehouden van het geslacht Vriend, onder inspirerende leiding van dr. Mann Vriend uit Pittsburg - V.S. - Hij zocht ook de 'Vrienden-stamboom' uit welke teruggaat tot in de middeleeuwen.

20 september 1972
Van de Andijker leliekweker Klaas de Jong is op de in Amsterdam gehouden Floriade een nieuwe lelie soort ten doop gehouden, welke de naam Prinses Gracia ontving. De naamgeving werd verricht door prinses Gracia van Monaco.

11 december 1972
Andijk begroet de 5000e inwoner. Het is Gino Vincenzo Francesco Gerardus d'Onorto. Geen Westfriese naam, maar schreef Shakespeare niet 'What's in a name?'

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk