Kistemaker

Thuis » Diversen » Kroniek van West-Friesland » 1978-1981

Andijk: Selectie uit de Kroniek van West-Friesland (1978-1981)

1 januari 1978
De voetbalvereniging 'Andijk' bestaat 50 jaar. Reden om op Nieuwjaarsdag meteen maar een bijeenkomst te houden. De eerste vijf maanden staan in het teken van '50 jaar A.V.V.'. Eind mei bereiken de feestelijkheden hun hoogtepunt.

7 maart 1978
Willem Vos heeft een echte botter gebouwd. In de laatste 50 jaar is er geen nieuwe botter te water gelaten.

26 september 1978
Via de opvoering van een musical, met burgemeester Wim Veldhuizen in een hoofdrol, wordt nieuwe 5 klassige openbare basisschool 'De Springplank' geopend, waarvoor op 1 februari de (officiële) eerste steen werd gelegd door onderwijsinspecteur K. Fielmich.

24 juni 1979
Cor Droog blaast - op trompet, later op piston - 50 jaar partij mee bij muziekvereniging 'Excelsior' en ontvangt daarvoor de zilveren erespeld van de vereniging en de gouden van de Bond.

28 juni 1979
De in 1927 gemaakte 'Wieg van de Zuiderzeewerken', de Proefpolder, heeft nu officieel recreatieve bestemming. Burgemeester Veldhuizen opent 'Buitenplaats Het Grootslag': complex met 280 recreatiebungalows, zwembad, tennisbanen en hoofdgebouw met winkel en restaurant.

27 oktober 1979
Burgemeester W. Veldhuizen opent in het voormalige gemaal het poldermuseum 'Het Grootslag': kroon op het werk van fors stuk-doe-het-zelf-arbeid van de vereniging 'Vrienden van Oud-Andijk'

18 januari 1980
Burgemeester Wim Veldhuizen stelt nieuwe brandweerkazerne, ingericht in voormalige werkplaats van gemeentewerken aan de Hoekweg 26, officieel in gebruik. Totale kosten: ƒ 78.000,- en veel doe-het-zelf-werk van de leden van de vrijwillige brandweer.

14 februari 1981
De AD 70, een stalen botter met van binnen een houten betimmering en in anderhalf jaar tijd door de 72-jarige A. van den Braber - als vrijetijdsbesteding - gebouwd wordt bij de loswal in Medemblik in het water 'getild'. En gedoopt met champagne.

15 maart 1981 15 maart 1981, Andijk
De uit 1881 daterende Oosterkerk, in 1967 door de Ned. herv. gemeente ontruimd waarna de heer W. Venema er tot 1979 een supermarkt in exploiteerde, wordt door de (vrije) Baptistengemeente 'Enkhuizen en Omstreken' weer als kerkgebouw in gebruik genomen. Na een grondige, op eigen financiële kracht uitgevoerde restauratiebeurt van het gebouw.

23 mei 1981
Met enig feestelijk vertoon stelt gedeputeerde Wim van Gelder de nieuwe jachthaven 'De Buurtjeshaven' in gebruik. Ligplaats voor 600 Jachten, kosten van aanleg ƒ 9 miljoen.

24 juli 1981
Dirk Groot en Marijke Kay-Groot vieren hun 95-ste verjaardag. Zij zijn de oudste tweeling van ons land.

25 september 1981 25 september 1981, Andijk, tekening Maarten Oortwijn
Prins Claus opent de kraan van de WRK-III: de ruim 56 km. lange dubbele buisleiding voor watertransport naar het PWN-infiltratiegebied in de duinen bij Castricum. Het waterwinstation is gebouwd op een stuk op het IJsselmeer gewonnen land, dat noch gemeentelijk noch provinciaal is ingedeeld en ontvangt de naam 'Prinses Juliana'. Capaciteit van het project: 110 miljoen m³ per jaar. Kosten: ƒ 410 miljoen.

28 oktober 1981
Het gezicht van oostelijk West-Friesland wordt nu ook officieel een stuk schoner. Vier rioolgemalen - Medemblik, Andijk, Oostwoud/Hauwert en Venhuizen - worden in werking gesteld. Een investering van bijna ƒ 2 miljoen in rioolgemalen en van bijna ƒ 6,5 miljoen wordt daarmee effectief gemaakt. In het schone gezicht van deze regio is nu ruim ƒ 57 miljoen geïnvesteerd.

31 oktober 1981
Burgemeester Wim Veldhuizen heropent - met het tappen van een pilsje - het ingrijpend verbouwde gebouw 'Sarto', waarin de tienerclub, de peuterspeelzaal en het maatschappelijk werk nu ieder een eigen onderkomen hebben gekregen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk